Médiá dnes publikovali články o vypočutí organizátorov iniciatívy Za slušné Slovensko. Aby sme sa vyhli dezinformáciám, prinášame Vám oficiálne stanoviská, ktoré sa tykajú možného zneužitia dobrého mena organizátorov.

Policajný prezident Milan Lučanský:

Nie je reálne, aby som vedel o každom trestnom oznámení, nepoznám ani toto. Polícia je však povinná každé trestné oznámenie preveriť, v rámci svojich zákonných možností si dám zistiť bližšie informácie. Do postupu vyšetrovateľa však ja zasahovať nemôžem, je procesne samostatný.

Stanovisko PZ:

Na základe anonymného podania z 10.9.2018 vyšetrovateľ NPKJ NAKA P PZ preveruje podozrenia z možnej korupčnej trestnej činnosti doposiaľ neustálených osôb.

V súčasnosti vyšetrovateľ PZ vykonáva úkony v rámci postupu pred začatím trestné stíhania v zmysle § 196 ods. 2 Trestného poriadku.

Vyšetrovateľ predvolal osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojim spôsobom poškodené. Dal im oznámenie k nahliadnutiu. Požiadal ich o doplnenie informácií, a to o nazretie do výpisu z účtov za účelom vyhodnotenia pravdivosti trestného oznámenia.

Zverejnené informácie o údajnom vyjadrení vyšetrovateľa, že ,,celú vec by som hodil do koša“ považuje dotknutý policajt za vymyslené. Nikdy sa takto nevyjadril a svoj postup v uvedenej veci realizuje ako procesne samostatný.

Rovnako akýkoľvek vplyv na rozhodnutie a postup policajtov NAKA P PZ vylúčil aj riaditeľ agentúry.

Vzhľadom na prebiehajúce úkony nebudeme k veci poskytovať bližšie informácie.

Fotka Polícia Slovenskej republiky.
Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj Polícia Slovenskej republiky