Je ťažké byť Rómom na Slovensku? Tzv. ulica ich považuje na jednej strane za „nepríjemných“ či „menej inteligentných“, na druhej rozlišuje, že nie je možné paušalizovať. „Sú medzi nimi šikovní i lajdáci“ – zaznieva. Moderuje Jaroslav Barborák.

Existuje však aj pohľad tých, ktorí s nimi žijú, pracujú a starajú sa o nich. Pre nich sú „deťmi prítomnej chvíle“, „silnej emocionality“ či „ľudia výziev“. Nedali by im nič zadarmo a hovoria, že zverenými úlohami rastú. Obraz, ktorý vytvára „existencia zblízka“.

Jej podoby ponúkame cez príbehy Pavla Degra, Silvie Zábavovej, Mariána Sivoňa a Petra Bešényeiho. Ide o troch kňazov a jednu rehoľnú sestru, ktorí sa pri Rómoch doslova našli.

Zdroj:https://www.aktuality.sk/