Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa v spolupráci s Odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru a organizáciou Úsmev ako dar ďalší ročník charitatívneho projektu, ktorým chce pomôcť deťom a mladým ľuďom získať vodičský preukaz.

Táto iniciatíva sa zameriava v prvom rade na znevýhodnené deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny. Vďaka vodičskému preukazu tak budú mať vybraní uchádzači v budúcnosti lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce, keďže mnohé pracovné ponuky už dnes vyžadujú od uchádzačov o zamestnanie oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Tento ročník sa organizácia rozhodla podporiť až dvadsať detí, ktorým pokryje náklady na vodičský preukaz! Doteraz v podobných projektoch už pomohla nadácia týmto užitočným spôsobom viac ako 200 deťom.

Ako môžeš získať príspevok na vodičský kurz?

Prihlásiš sa prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdeš tu.

Dôležitá je tvoja motivácia, ktorú uvedieš do prihlášky.

Hodnotiaca komisia vyberie 20 z vás, ktorí získajú finančný príspevok na vodičský preukaz.

Týmto dvadsiatim budú pridelené autoškoly, v ktorých absolvujú vodičské kurzy. Vlastný finančný vklad bude predstavovať iba 50 €.

Časový harmonogram:

Júl 2019 – august 2019 -> prijímanie žiadostí

September 2019 -> zasadnutie komisie a výber 20 uchádzačov

Október 2019 – október 2020 -> absolvovanie vodičských kurzov

Zdroj:https://www.autoviny.sk