Podľa našich doterajších zistení,televízie PRESS.TV až 100 percent Rómskych obyvateľov mestá Svidník,budú voliť za primátora mestá súčasného primátora Jána Holodňáka. Zisťovali sme prečo !? Väčšina Svidníckych Rómov sa obávajú, priateľstvá medzi kandidátom na primátora mestá Svidník Pavlom Olejárom a Poslancom Cyrilom Dudášom ,ktorý bol členom  komisie výstavby a rozvoja mestá Svidník. Cyril Dudáš podľa miestnych Rómov často krát slovne urážal Rómov dokonca ich nazval potkanmi, tak tiež ich chcel údajne z mestá vysťahovať smerom ku obcí Kapišova  na konci mestá Svidník. Tú sú kandidáti  na post primátora mestá Svidník.      Koho by ste volili vy ?

 

Ján Holodňák

Pavol Olejár

Marcela Ivančová

 

 

Foto Zdroj: Podduklianske novinky  Redakcia spravodajstvá   PRESS.TV