Každý pracovný deň od skorých ranných hodín spravujú chodníky vo Svidníku miestni Rómovia, ktorí pracujú na aktivačných prácach cez úrad práce sociálnych veci a rodiny.

Zhruba tridsať pracovníkov sa stara o bezpečnosť lúdi či už na pešej zóne alebo v okolí Svidníka. Ručne z chodníkov odstraňujú ľadové námrazy,takým to spôsobom zabraňujú akýmkoľvek nebezpečným situáciám a znižujú riziko úrazov.

Ak by si niekto myslel,že popri práci majú títo pracovníci čas na ulievanie sa tak sa veľmi mýli. Počas celej pracovnej doby je pri nich aj dozor(Koordinátor),ktorý im prácu rozdeľuje a dohliada na celý pracovný priebeh.

“Pracujeme za najnižšiu mzdu 62,50 eur ale zato sme radi, že máme aspoň nejakú prácu. Najviac nás teší ,že ľudia v ďaka nám sú v tomto zimnom období v poriadku a nie sú žiadne úrazy.” Povedala pre PRESS.TV Iveta Siváková

Redakcia spravodajstva PRESS.TV