Dňa 3.1.2020 sa v obci Toporec konalo pracovné stretnutie, ktoré zvolal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Na stretnutí sa riešili otázky spolunažívania v súvislosti s udalosťami predošlých týždňov. Stretnutia sa zúčastnilo 70 ľudí, medzi nimi rómski starostovia, terénni pracovníci, aktivisti aj zástupcovia štátnej správy.

Prítomní sa zhodli na tom, že si neželajú ďalšie samovoľné hliadkovanie rôznych občianskych združení v ich obciach. Túto zhodu sformujú aj do deklarácie, ktorú môžu podpísať starostovia a primátori obcí na Slovensku.

Ďalšou ústrednou témou bola činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Tie sú v súčasnosti aktívne v 250-ke obcí na celom Slovensku, a v ich radoch sú prevažne Rómovia. MOPS sa osvedčili práve v znižovaní napätia v etnicky zmiešaných lokalitách. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že tento projekt musí prejsť z eurofondového financovania do štátneho rozpočtu, aby sa zabezpečila jeho trvácnosť. Tiež požadujú silnejšie a jasnejšie postavenie MOPS aj na základe dobrej praxe okolitých krajín.

„Považujem za veľmi nešťastné, že sa pred voľbami využívajú a zneužívajú výsostne lokálne konflikty na burcovanie komunitného napätia po celom Slovensku. Posledné, čo potrebujeme je, aby si právo do rúk vzali rôzne občianske združenia, ktoré sa hrajú na hliadky v osadách. Naše obce a naše osady nie sú cvičiská pre neziskové organizácie,“ povedal Ábel Ravasz. „Naopak, musíme pokračovať v systémových opatreniach, akými sú posilnenie spolupráce terénnych služieb, posilnenie MOPS, či rozvoj chudobných lokalít. Iba tak vieme zabezpečiť pokojné spolunažívanie. To však nie je výnimkou, ale pravidlom po celej krajine, napriek tomu, že sa vyzdvihujú najmä negatívne príklady. Pozitívnym príkladom, akým je aj včerajšia statočnosť Rómov z Jasova, ktorí zachraňovali zranených cestujúcich po nehode autobusu, sa takej pozornosti nedostane.“

Splnomocnenec Ravasz bude závery stretnutia prezentovať aj ministerke vnútra a policajnému prezidentovi. V priebehu zajtrajšieho dňa bude publikovaná deklarácia starostov k samozvanému hliadkovaniu v ich obciach.

Pozrite si tiež nezostrihaný záznam z brífingu

Redakcia spravodajstva PRESS.TV Tlačová správa Ábel Ravasz