Choroba zriedkavá, zákerná, nevyliečiteľná – najčastejšie prívlastky svalovej dystrofie. Hovoríme o genetickom ochorení spojenom s ochabovaním svalstva.

Bratia František a Marek Fakovci z obce Blažice z košického okresu,musia piť vodu z obecného potoka nemajú totiž prístup k pitnej vode.Obaja bratia bojujú so zákernou chorobou, akou je svalová dystrofia a predsa musia ešte znášať ďalšie utrpenie a to boj o pitnú vodu.

“Nemáme pitnú vodu,chodili sme si pre ňu k pumpe z ktorej vodu čerpali všetci rómsky obyvatelia v obcí, no aj tá nám pred časom vyschla,teraz musíme piť vodu z potoka. Starosta obce Blažice nám nijako nepomáha. Keď vyschla voda v pumpe tak nám prisľúbil cisternu do dnešného dňa nám ju tu nepristavil.Kto to kedy videl, aby vážne chorí ľudia ako som já a môj brat so svalovou dystrofiou a s dýchacími prístrojmi boli bez vody.!? Od roku 2013 žiadame obec aby niečo stým urobili,ale nikoho to nezaujíma. Kontaktoval  som už aj verejnú ochrankyňu práv M. Patakýovú,aby nám pomohla tak uvidíme čo to vyriešia.” 

Povedal Marek Fako pre redakciu spravodajstva PRESS.TV,podľa ktorého je dosť možné,že voda v potoku aj v pumpe je kontaminovaná,nakoľko nám deti v obcí hnačkuju.

Kontaktovali sme preto aj starostu obce pána Juraja Gmitra,aby sa nám k celej veci vyjadril. Tu je jeho stanovisko pre redakciu spravodajstva PRESS.TV.

Na základe Vašej žiadosti prostredníctvom emailu zo dňa 5.9.2019 Vám zasielam nasledovné vyjadrenie:
Obec Blažice sa nachádza v okrese Košice – okolie. Má 641 obyvateľov, z toho 184 rómov (štatistický údaj).
Je pravdou, že v obci zatiaľ nie je funkčný  vodovod, obyvatelia majú vlastné studne, avšak od roku 2013 sa snažíme o výstavbu vodovodu v obci v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice.

V roku 2014 prebehlo kolaudačné konanie prívodu potrubia do obce z vedľajšej obce Bohdanovce, čím sme sa napojili na skupinový vodovod Vyšná Myšľa –  Bohdanovce – Blažice a tým sme docielili, že voda je dotiahnutá k obci. Až potom sa mohla začať výstavba vodovodu v obci. Následne na to sme so spoluprácou VVS, a.s. vypracovali  projekt  „Blažice – vodovod“,  ktorý dostal stavebné povolenie v máji 2017. Na to sa začala výstavba vodovodu v obci.
V roku 2018 sa vybudovala časť vodovodného potrubia v obci (momentálne prebieha kolaudačné konanie). Zároveň som požiadal VVS, a.s., či sa nedajú urýchliť práce na vodovode, avšak dostal som zápornú odpoveď.

Začiatkom roka 2019 som si zapožičal projekt „Blažice – vodovod,“ od VVS, a.s. a žiadal som o dotáciu  z Environmentálneho fondu, kde maximálna výška finančných prostriedkov bola vo výške 200.000,00 eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bola žiadosť zamietnutá. Požiadal som o vrátenie projektovej dokumentácie, aby sme ju aktualizovali a mohli sa zapojiť do novej výzvy o dotáciu na vodovod.
V prípade, že v žiadosti o dotáciu budeme úspešný, oslovíme VVS, a.s. o dofinancovanie projektu, aby sme vodovod mohli  celý ukončiť a dotiahnuť vodu samozrejme aj do rómskej osady.

Tvrdenie rómskych spoluobčanov, že od roku 2014 nemajú prístup k pitnej vode sa nezakladá na pravde, pretože obec ma dve verejné studne (na obecnom úrade a v rómskej osade), kde zabezpečuje raz mesačne dezinfekciu vody. Studňa v osade je voľne prístupná všetkým.

Z môjho vyjadrenia jednoznačne vyplýva, že na probléme s pitnou vodou sa intenzívne pracuje…

S pozdravom: Juraj Gmitro starosta.

Redakcia spravodajstva