V obciach samozvané polovojenské hliadky, ktoré akurát stupňujú napätie, nechcú. Spoločne s rómskymi starostami preto prichádzame aj s deklaráciou, ktorú podpísala prvá 20-tka starostov a aktivistov. Do deklarácie sa oddnes môžu zapojiť ďalší starostovia a primátori, ktorí si neželajú, aby sa v ich obciach či mestách hrali na vojakov ľudia z občianskych združení. Verím, že túto iniciatívu ocenia a podporia nielen starostovia a primátori, ale aj občania po celom Slovensku. Ak chceme, aby sa spolunažívanie zlepšilo, musíme na tom pracovať všetci

Napísal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz na svojej facebookovej stránke včera 8.1.2020

Deklarácia proti hliadkovaniu občianskych združení v osadách

My, dolu podpísaní starostovia, primátori a aktivisti deklarujeme, že sme proti samovoľnému hliadkovaniu rôznych občianskych združení v našich obciach a mestách. Naše osady nie sú cvičiskom pre neziskové organizácie.

Hlboko odsudzujeme medializované násilné činy v obciach Richnava a Važec, ako aj všetky ďalšie podobné incidenty, nech už boli namierené voči občanom akejkoľvek národnosti. Zároveň však odmietame politizáciu týchto miestnych konfliktov na vytĺkanie politických bodov.

Preto sa zaväzujeme, že:

  1. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vytváraniu ďalšieho napätia v našich obciach.
  2. Nikdy sme nepozvali, ani v budúcnosti nepozveme  hliadky občianskych združení do našich obcí.
  3. Naopak, v rámci našich možností, posilníme prácu v teréne, zameranú na  prevenciu kumulovania napätia.
  4. V rámci našich možností nedovolíme, aby sa v našich obciach a mestách uskutočnili verejné zhromaždenia, smerujúce k zvyšovaniu napätia.
  5. Iniciujeme posilnenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a ich prevod do štátneho financovania.

Našim cieľom je pokojné a dobré spolunažívanie v našich obciach a mestách.

Toporec, 3.1.2020

Babitzová Eva, aktivistka
Bari Aladár, starosta obce Radnovce
Bari Bartolomej, zástupca starostu obce Uzovská Panica
Bari Karol, starosta obce Cakov
Gáborová Gabriela, starostka obce Vtáčkovce
Giňa Florián, starosta obce Jarovnice
Hada Stanislav, starosta obce Rankovce
Horváth Viktor, aktivista
Horváth Vladimír, starosta obce Hranovnica
Koky Richard, koordinátor zdravotných osvetárov
Mikeľ Miroslav, starosta obce Ďurďoš
Oračko Jozef, starosta obce Podhorany
Pompa Gustáv, starosta obce Toporec
Popuša Rastislav, starosta obce Ostrovany
Radič Eugen, starosta obce Martinová
Ravasz Ábel, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Rigó Marek, starosta obce Zlaté Klasy
Szajkó Richard, starosta obce Barca
Šaňa Marcel, starosta mestskej časti Kočice – Luník IX
Virág Marek, starosta obce Markušovce
Žiga František, starosta obce Bystrany

Redakcia spravodajstva PRESS.TV