Primátorka predčasne ukončila zasadnutie zastupiteľstva Dlhé rečnícke vystúpenia, protestný odchod štyroch poslancov, paralyzovaný poslanecký zbor a predčasne ukončené, lepšie povedané prerušené rokovanie. Takto možno zhrnúť 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy konalo v uplynulý štvrtok 21. februára.

Byty na Festivalovej, kúpa skládky i odpad Viac než hodinu trvala rozprava k prvému riadnemu bodu programu zasadnutia svidníckych mestských poslancov, ktorého prerokovanie bežne trvá len toľko, koľko potrebuje predkladateľ na zreferovanie materiálu. Tentoraz to tak nebolo. Keď hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan poinformoval o plnení uznesení z predošlých zasadnutí o slovo požiadal poslanec Ján Vook.

Od primátorky Marcely Ivančovej a hlavného kontrolóra Ivana Sagana žiadal vysvetlenie situácie okolo výstavby bytových domov na Festivalovej ulici, za ktoré mesto Úradu pre verejné obstarávanie spláca pokutu v celkovej výške 90-tisíc eur. Pridal sa k nemu poslanec Pavel Olejár, ktorý hovoril o neplnených uznesenia ohľadom vývozu a ukladania odpadu.

Zdôraznil, že sa podporuje nezákonný stav. K porušeniu rokovacieho poriadku podľa Pavla Olejára došlo pri voľbe členov Mestskej rady na ustanovujúcom zasadnutí mestského parlamentu a hovoril aj o ďalších porušeniach a neplnení ďalších uznesení zastupiteľstva. Poslanec Peter Pilip v kontexte s vystúpením Pavla Olejára o problematike odpadu vyhlásil, že mesto mohlo kúpiť skládku odpadu v Šemetkovciach za 100-tisíc eur, no nestalo sa tak, pretože nikto nekonal a primátorka bola o takejto možnosti podľa neho informovaná, no nekonala.

Primátorka: „Poslanci boli zavedení“ V následných reakciách primátorka Marcela Ivančová a prednosta Mestského úradu Miroslav Novák vysvetľovali jednotlivé nastolené témy. Na margo pokuty za priame zadanie výstavby dvoch bytových domov na Festivalovej ulici primátorka uviedla, že v roku 2016 bolo na Mestský úrad doručené upozornenie, že priamy zadaním zákazky dôjde k porušeniu predpisov, no vtedajšie vedenie mesta poslancov neinformovalo. „Jednoducho sme vtedy ako poslanci boli zavedení,“ povedala Marcela Ivančová a dodala, že o upozornení vedelo päť možno šesť ľudí, no ich mená nepovedala.

V súvislosti s problematikou odpadu povedala, že mesto pripravuje nový cenník za vývoz odpadu napríklad aj pre obce a chystajú stretnutie so starostami. Zároveň pripravujú aj novú verejnú súťaž, ktorá určí, na ktorú skládku bude mesto odpad vyvážať.

V reakcii na tvrdenia Pavla Olejára, že pri voľbe členov Mestskej rady došlo k porušeniu rokovacieho poriadku primátorka zdôraznila: „Uznesenia sú platné, ak más pochybnosti, konaj.“ Marcela Ivančová zároveň odmietla aj tvrdenia bývalého viceprimátora Petra Pilipa, že mesto mohlo kúpiť skládku odpadu v Šemetkovciach za 100-tisíc eur uviedla, že od Petra Pilipa vedela o sume 180-tisíc eur a k nim bolo treba prirátať ďalších 400-tisíc eur na tvorbu fondu, ktorý je stanovený zákonom.

Cena za skládku podľa primátorky preto nebola až tak výhodná, ako to niekto prezentuje. Navyše náhle zníženie ceny skládky doslova z večera na ráno, ako primátorka povedala, sa jej zdalo prinajmenšom zvláštne. Chyba sa podľa Marcely Ivančovej stala, ale ešte v októbri, keď sa mesto za predošlého vedenia o kúpu skládky neuchádzalo.

150 tisícová dotácia od vlády na chodníky V reakcii na vystúpenia Jána Vooka a Pavla Olejára primátorka spomenula aj problém so 150-tisícovou dotáciou od vlády, za ktorú malo mesto zrekonštruovať chodníky a miestne komunikácie, no v skutočnosti až 116-tisíc eur z tejto sumy bývalé vedenie použilo na doplatenia prác naviac pri rekonštrukciách chodníkov a ciest financovaných samotným mestom z úveru.

Primátorka zdôraznila, že na jej pokyn prebieha kontrola použitia financií od vlády a všetky zistenia a závery predloží poslancom. Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák vyhlásil, že časť právnych analýz na margo prezentovaných problémov už má pripravenú, ďalšie dobrovoľne pripraví a všetko takisto predloží poslancom. Výstavba ihriska s umelou trávou

V ďalšom priebehu rokovania svidníckych mestských poslancov požiadal poslanec Adrián Labun o to, aby mohol vystúpiť viceprezident Slovenského futbalového zväzu Richard Harvilla, ktorý sa prišiel prihovoriť za to, aby mesto definitívne potvrdilo výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou. Richardovi Harvillovi poslanci udelili slovo, následne prerokovali tri návrhy všeobecne záväzných nariadení, ale aj návrh rozpočtu mesta.

Problematických 50-tisíc eur a protestný odchod O týchto témach píšeme v samostatnom príspevku, no keď prišli na rad zmeny v zásadách rozpočtového hospodárenia, nastal problém. Mesto predkladalo návrh na zvýšenie čiastky tisíc na 50-tisíc eur. Do takejto sumy chce mesto Svidník umožniť primátorke Marcele Ivančovej robiť rozpočtové opatrenia, jednoduchšie povedané zmeny v rozpočte bez schvaľovania v mestskom parlamente.

Do mája 2015 mal primátor Svidníka právomoc meniť rozpočet rozpočtovými opatreniami do 100-tisíc eur. Práve v máji 2015 poslanci vtedajšieho Mestského zastupiteľstva vo Svidníku pristúpili k okliešteniu právomocí primátora a túto sumu vtedajšiemu primátorovi Jánovi Holodňákovi znížili na tisíc eur. Teraz pri návrhu na navýšenie sumy z tisíc na 50-tisíc eur vystúpil poslanec Ján Vook a povedal, že na schvaľovanie takýchto zmien je podľa neho ešte veľmi skoro.

Podobne reagoval Pavel Olejár, aby potom Peter Pilip požiadal primátorka, nech tento bod stiahne z programu rokovania. „Je to šité horúcou ihlou,“ dôvodil Peter Pilip a Vladimír Kaliňák ešte na margo slov Pavla Olejára, že čo sa zmenilo, keď „zrazu ideme navyšovať sumu z tisíc na 50-tisíc eur,“ odpovedal takto: „No predsa primátorka.“ Primátorka Marcela Ivančová na žiadosť či prosbu Petra Pilipa, aby materiál stiahla z rokovania, nereagovala a tak za Petrom Pilipom, ktorý z rokovacej miestnosti vyšiel na protest ako prvý, odišli aj Pavel Olejár, Ján Vook a Adrián Labun. V tej chvíli boli v rokovacej miestnosti len poslanci Vladimír Kaliňák, Michal Iľkanin, Matúš Majda, Jozef Popernik, Martin Ždiňák, viceprimátor Michal Goriščák a Katarína Siváková.

Pokračovanie do siedmych dní Primátorka Marcela Ivančová vyhlásila pätnásťminútovú prestávku a keď po nej skonštatovala, že v rokovacej miestnosti je sedem poslancov, Mestské zastupiteľstve preto nie je uznášaniaschopné, keďže na prijímanie uznesení treba minimálne osem poslancov, rokovanie mestského parlamentu ukončila, lepšie povedané prerušila a podľa zákona musí pokračovať do siedmich dní.

V tej chvíli, teda už po ukončení rokovania, do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Breznoščák, ktorý na rokovaní bol, no po obedňajšej prestávky kvôli iným neodkladným pracovným povinnostiam z rokovania odišiel. Rovnako o čosi skôr ako Peter Breznoščák v priebehu rokovania mestského parlamentu odišiel poslanec Kamil Beňko a poslanci Ján Hirčko a Vladimír Žak sa ospravedlnili z celého rokovania. (ps)

 

Redakcia Spravodajstva PRESS.TV  Zdroj: https://www.facebook.com/podduklianskenovinky/