Pápež František požiadal v nedeľu Rómov o odpustenie za diskrimináciu, segregáciu a zlé zaobchádzanie, ktorým bola ich komunita vystavená zo strany katolíckej cirkvi.
Pápež František prichádza papamobilom na celebrovanie svätej omše do katolíckej katedrály Sv. Jozefa v Bukurešti 31. mája 2019.

Pápež František prichádza papamobilom na celebrovanie svätej omše do katolíckej katedrály Sv. Jozefa v Bukurešti 31. mája 2019.

Pápež František požiadal v nedeľu Rómov o odpustenie za diskrimináciu, segregáciu a zlé zaobchádzanie, ktorým bola ich komunita vystavená zo strany katolíckej cirkvi.

Pápež to uviedol počas pastoračnej návštevy v Rumunsku, počas ktorej v nedeľu zavítal do mesta Blaj, kde sa stretol so zástupcami Rómov.

Pápež počas príhovoru k Rómom uviedol: “V mene cirkvi prosím o odpustenie nášho Pána i vás za všetky prípady v dejinách, keď sme vás diskriminovali, zle s vami zaobchádzali alebo sa na vás hľadeli povýšenecky”.

František pred tým v meste Blaj predsedal východnej liturgii v byzantskom obrade počas omše, počas ktorej vzdal poctu katolíkom prenasledovaným, mučeným a zabíjaným komunistickým režimom. František takýmto spôsobom predsedal východnej liturgii vôbec po prvý raz. Pri tejto príležitosti aj blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov – mučeníkov cirkvi.

Pápež počas svojej pastoračnej návštevy v Rumunsku zavítal i do odľahlejších katolíckych komunít. Pápež Ján Pavol II. mohol v rámci prvej pápežskej návštevy Rumunska v roku 1999 navštíviť len hlavné mesto Bukurešť.

Pápež v Rumunsku pozval Rómov k spolupráci na budovaní ľudskejšieho sveta

Ako posledný bod programu svojej apoštolskej cesty v Rumunsku sa pápež v nedeľu 2. júna popoludní stretol s rómskou komunitou vo štvrti Barbu Lautaru v meste Blaž. V príhovore im adresoval slová povzbudenia a vyslovil v mene Cirkvi prosbu o odpustenie za diskriminácie a predsudky voči Rómom počas histórie.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Pri vstupe do novopostavého kostolíka vo štvrti obývanej Rómami Svätého Otca privítal miestny biskup. Po privítacích slovách gréckokatolíckeho kňaza rómskeho pôvodu sa pápež František prihovoril prítomným. Zdôraznil, že Cirkev je miestom stretnutia a je v nej miesto pre všetkých.

Členov rómskej komunity pozval k pestovaniu hodnôt a vymenoval viacero konkrétnych oblastí, v ktorých môžu byť pre spoločnosť prínosom: hodnota života a rodiny, solidárnosť, pohostinnosť, pomoc, podpora a obrana najslabších uprostred spoločenstva, doceňovanie a úcta voči starším, náboženský zmysel života, spontánnosť a radosť zo života. Pápež všetkých pozval k spolupráci na budovaní ľudskejšieho sveta:

„Usilovať sa kráčať spolu, s dôstojnosťou: dôstojnosťou rodiny, dôstojnosťou zarábania si na každodenný chlieb – a práve toto ťa posúva vpred – a dôstojnosťou modlitby. Stále sa pozerajúc dopredu.“

Za živnú pôdu nesprávnych postojov pápež František označil ľahostajnosť, ktorej symbolom je biblická postava Kaina. Poukázal aj na historický i súčasný problém spoločenského začlenenia Rómov a v mene Cirkvi požiadal o odpustenie za nesprávne postoje voči nim. Vyjadril sa týmito slovami:

„Na srdci ale nesiem ťažobu. Je to ťažoba diskriminácií, segregácií a zlého zaobchádzania, ktoré podstúpili vaše komunity. Z dejín vieme, že ani kresťania, ani katolíci nie sú bez podielu na toľkom zle. Chcem za to požiadať o odpustenie. V mene Cirkvi prosím o odpustenie Pána i vás – za to, keď sme vás v priebehu dejín diskriminovali, zle s vami zaobchádzali alebo sa na vás pozerali nesprávne, pohľadom Kaina namiesto pohľadu Ábela, a keď sme neboli schopní uznať vás, vážiť si vás a obraňovať vás vo vašej osobitosti.

Kainovi nezáleží na bratovi. Ľahostajnosť je živnou pôdou pre predsudky a zášť. Koľkokrát súdime unáhlene, slovami, ktoré zraňujú, postojmi, ktoré zasievajú nenávisť a vytvárajú odstup! Keď je niekto ponechaný pozadu, ľudská rodina nekráča ďalej. Nie sme do hĺbky kresťanmi, a ani ľuďmi, ak nedokážeme vidieť ľudskú osobu prv než jej konanie, prv než naše súdy a predsudky.“

Rómska menšina v súčasnosti tvorí okolo 2% obyvateľstva Rumunska a je druhá najväčšia po 7-percentnej maďarskej menšine. Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásili 3% obyvateľstva. V samotnom meste Blaž (Blaj) to bolo až 9%.

Kostol vo štvrti Barbu Lautaru, ktorý pápež navštívil, je zasvätený svätému apoštolovi Andrejovi spolu s dnes už blahoslaveným Ioanom Suciu, jedným zo siedmich biskupov-mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku. Bol posvätený len pred dvoma týždňami. Základný kameň kostola a pastoračného centra v roku 2017 požehnal kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi.

Rumunská gréckokatolícka cirkev sa rómskej pastorácii a sociálnej službe venuje už roky. Spomínaný biskup a mučeník bl. Ioan Suciu vyrástol v meste Blaž v kontakte s Rómami. Ako biskup podporoval ich komunitu a rozvíjal evanjelizáciu medzi mládežou, napr. organizovaním výletov a futbalových stretnutí. Dnes má Cirkev rozbehnuté na tomto poli rozličné výchovné programy.

Zdroje:https://www.vaticannews.va

http://www.prehladsprav.sk/

Redakcia spravodajstva