Osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonovičová vydala správu o pôrodníckom násilí. Poukazuje napríklad aj na násilie v pôrodniciach páchané nie len na Rómkach.

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (Výbor) vyzval slovenskú vládu, aby prijala účinné opatrenia na odstránenie diskriminácie príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny v rôznych oblastiach života. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré Výbor vydal po svojom novembrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Výbor vo svojich záverečných zisteniach venoval okrem iného značnú pozornosť situácii znevýhodnených príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny v zdravotníctve. Od slovenskej vlády požaduje, aby prijala nevyhnutné opatrenia na odstránenie všetkých foriem diskriminácie rómskej menšiny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zabezpečila, aby sa s pacientmi a pacientkami rómskeho pôvodu, a špecificky s rómskymi ženami, zaobchádzalo s rešpektom. Taktiež požaduje, aby boli všetky dokumentované prípady diskriminácie a násilia v zdravotníctve dôsledne prešetrené. Výbor opätovne venoval pozornosť aj téme nezákonných sterilizácií rómskych žien a vyjadril znepokojenie nad tým, že mnohé ženy, ktoré boli v minulosti poškodené touto praxou naďalej čelia prekážkam v prístupe k  spravodlivosti.

Výbor tým bezprostredne reagoval na správu Vakeras Zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, ktorú nedávno vydali mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Centrum pre reprodukčné práva (CRR). Správa popísala skúsenosti rómskych žien s diskrimináciou, ponižovaním a násilím v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

Video Zdroj:https://www.facebook.com/spravy.rtvs/ Foto zdroj: Google.com