Video:O Hriczko pes diňa ko Harabin,akana mangel le Rómen kaj les te volinen andro voľby

Kajse džene so imar nadžanen sar pes tedochuden andre politika the andro europarlamentos skušinen pro roma šelijaka ťahy . Le Ivan Hriczko bud džene prindžaren padalo facebook sar slušnones a godžaverones manušes so hyno sikľardo avri ,no oda nane svoro. ! Jek neveder pes dina andre strana Vlasť kaj patrinel le Harabinoske,le Hriczkoskoro číslos andro voľby … Čítať ďalej Video:O Hriczko pes diňa ko Harabin,akana mangel le Rómen kaj les te volinen andro voľby