39 ľudí s trvalým bydliskom v rôznych kútoch Slovenska – okresy Žilina, Prešov, Poprad, Partizánske, Michalovce, Rožňava, Humenné, Bardejov, Ružomberok a iné – DNES, V PIATOK 10. APRÍLA 2020 do 20.00 hod. ubytovali v karanténnom zariadení, ktoré štátu v internáte SOŠ, niekdajšieho SOU odevného na Bardejovskej ulici vo Svidníku, poskytol zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj.

Všetci do karanténneho zariadenia vo Svidníku dorazili vlastnými autami s policajným sprievodom, vo väčšine prípadov zo slovensko-rakúskeho hraničného priechodu Petržalka-Berg.

Registráciu Slovákov prichádzajúcich do povinnej štátnej karantény vďaka registračnému počítačovému programu Asociácie Samaritánov SR zabezpečoval riaditeľ Sekretariátu Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír Sakalík a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Svidník.

VŠETCI, samozrejme, V KOMPLETNÝCH OCHRANNÝCH OBLEKOCH!!!
Ako informoval Slavomír Sakalík, v karanténnom zariadení vo Svidníku ubytovali Slovákov, ktorí sa vrátili z Nemecka, Luxemburska, Holandska, či Švajčiarska.
Kapacita internátu je 90 miest, no tvoria ich ubytovacie bunky so spoločným sociálnym zariadením a s rôznym počtom postelí, a ak niekto pricestoval v aute sám, nikoho k nemu do ubytovacej bunky neubytovali!

Po šiestich dňoch všetkým odoberú vzorky, ktoré podrobia vyšetreniu na koronavírus. Ak budú mať negatívne výsledky, prepustia ich do pokračujúcej domácej karantény.

A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE – celý areál s internátom strážia policajti!  Akýkoľvek kontakt s inými ľuďmi mimo internátu je vylúčený!!! Izby, v ktorých sú ubytovaní, opustiť nesmú!  Stravu im členovia DHZ mesta Svidník dávajú pred dvere izieb!

Samozrejme, členovia DHZ mesta Svidník, sú vždy V KOMPLETNÝCH OCHRANNÝCH OBLEKOCH!!!

Zdroj: https://www.facebook.com/pavol.sivak.5/posts/10219994929056626