Pravoslávni kresťania po celom svete dnes oslavujú Christovo Zmŕtvychvstanie – Paschu.

Starobylý spôsob výpočtu dátumu Veľkej noci – tzv. paschália, ktorej sa východné kresťanské cirkvi pridržiavajú, sa odlišuje od tej, ktorú používa západné kresťanstvo, a tak okrem rokov, kedy tento najväčší sviatok cirkevného roka oslavujú všetci kresťania spoločne, prichádzajú i roky, kedy medzi západnou Veľkou nocou a východnou Paschou je až niekoľkotýždňový rozdiel.

Svidník, Medzilaborce, Humenné, Ladomirova, Kružľova, Krajná Bystrá, Karjná Poľana, Vyšný Komarnik, Vyšný a Nižný Mirošov. Toto sú obce zo severovýchodného slovenska kde žijú prevážne rómski pravoslávni veriaci a práve dnes slávia Páschu. (Veľkú Noc)

V Medzilaborciach pravoslávny  POP svietil veľkonočné pokrmy z motorového vozidla, rómovia vo videu tvrdia, že ani jeden neróm sa neukázal s veľkonočným košíkom na ulicu, aby si dali posvietiť veľkonočné dobroty.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV