Ľudia na dávkach v hmotnej núdzi sa budú učiť hospodáriť s peniazmi

Najprv sa však vyškolia terénni sociálni pracovníci. Odborníci z Národnej banky Slovenska im vysvetľujú základy finančnej gramotnosti. Sociálni pracovníci potom tieto vedomosti odovzdajú ďalej. Projekt terénnej sociálnej práce na Slovensku funguje už päť rokov z európskych peňazí.

Zdroj: https://www.facebook.com/spravy.rtvs/