MODLENIE PROTI NIEČOMU A NIE ZA NIEČO

Dnes mal mať v Bratislave farár Kuffa kázeň na verejnom zhromaždení. Nadriadený kňaz mu síce účasť na tomto evente zakázal, no Kuffa, vzor poslušnosti a čestnosti, si poradil šalamúnsky: fyzicky síce na dnešnej verejnej demonštrácii v Bratislave nebol, ale aby sme o jeho kázeň neprišli, prihovoril sa nám z videonahrávky na veľkom plátne. Okrem bežných ľudí sa s ním prišli pomodliť aj bratia a sestry z nacionalistických, extrémistických a konšpiračných kruhov.

A prečo sa modlili? Za obrátenie prezidentky Čaputovej, aby bola proti a nepodpísala Istanbulský dohovor.

Nie, nemodlili sa za to, aby pán Boh prestal brať rozum tým, ktorí nám sofisitikovane ponúkajú svoju fašistickú predstavu o štáte. Ani za obrátenie hriešnikov, ktorí podľahli pokušeniu šíriť podlé klamstvá a konšpirácie proti blížnemu svojmu.

Pán Kuffa sa nemodlil ani za odstránenie trápenia a všetkého, čo ohrozuje tisíce slovenských rodín: alkoholizmus, gambling, domáce násilie, nevyvážený priestor na deľbu rodičovských a ekonomických úloh v rodine. Nevenoval dnešnú modlitbu ženám, ktoré roky rokúce bezmocne znášajú bitky, facky, kopance či hádzanie zo schodov od svojich mužov či otcov. Nevyjadril ľútosť nad deťmi, ktoré toto doma roky pozorujú a boja sa vyjsť z izby. Nespomenul, ako možno vnímajú mladí chlapci žijúci v týchto rodinách to, že ich otec nedokáže byť ich ideálom či oným „mužským vzorom“.

Nie, jeho viac trápi to, aký vzor by v chlapcovi zanechali milujúci rodičia rovnakého pohlavia. Trápi ho konšpirácia, ktorú on sám stvoril, a ktorou plaší rodičov pred liberálmi: lebo veď sa predsa nechcú dožiť toho, ako budú liberáli ich dcérkam preoperovávať pohlavie. Čím väčšia absurdná šialenosť zaznie na jeho kázni, tým väčší potlesk a popularitu mu prinesie. Pán farár toto vedia. A preto tak činia.

V skutočnosti je medzi veriacimi ďaleko viac ľudí, ktorí sú už unavení zneužívaním viery na politické ciele, navyše takýmito podlými manipulačnými technikami. Aj z toho, ako liberáli, LGBTI ľudia či téma rodovej rovnosti stali predmetom démonizácie v kostoloch.

Ak majú liberáli a konzervatívci spoločné ciele, tak potom ten najaktuálnejší je ten, aby sme chránili verejnosť pred touto nebezpečnou manipuláciou, aby sme kultivovali verejnú a politickú diskusiu o hodnotových témach a aby sme v nich nenechávali priestor šarlatánom a štváčom. A hlavne, aby sa tieto témy nezneužívali na politickú kampaň fašistami.

Video zdroj: Plus Jeden deň

Foto N – Tomáš Benedikovič Zdroj: http://Irena Bihariová • Progresívne Slovensko