Kada gives sas vyhlašimen imar čírla mek andro berš 1990 pro kongresos maškaro savore manuša kaj pen zejdzinde o romane anglune andro

Chelsfieldnear Londýn. Kode  vakerenas bhuter sar šov gives a pro koncos vyhlašinde, že romano gives ela thodo pro 8 Apríla sako berž.

Padalo odhady pro calo svetos sam bhuter sar 14 milióny Róma, sam jek bareder nipi so len nane lengeri vlastno phuv pro purano kontinentos.

8. apríla (dnes)

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn.

Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente.

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry.

Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.

Pozrite si archívnu reportáž. 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV