V koži tejto matky by  žiadna žena nechcela byť,  pani  Božena Cinová z obce Cernina zo Svidníckeho okresu, zúfalo hľadá lekárov, alebo niekoho kto sa už niekedy stretol s takouto diagnózou akou trpí jej 9-mesačná Anička, ktorá je jedinou pacientkou na Slovensku s ochorením lymfangiómou. 

Podľa detskej lekárky MUDr Soni Zacharovskej, ktorá sa písomne vyjadrila pre redakciu spravodajstva PRESS.TV,

Ide o polystigmatizované dieťa, ktoré na vrodenú srdcovú chybu, vrodenú chybu sluchového aparátu, deformitu ušníc a lymfangiom pravej hornej končatiny. Nakoľko ide o pomerne vzácny druh ochorenia, dieťa je v sledovaní odborných  ambulancií. Masla ísť na hospitalizáciu do DFN v Košiciach, no ke´dže matku k dieťaťu nemohli prijať, dieťa hospitalizované nebolo.
Potom bola vybavená hospitalizácia na DK do Bratislavy, no diať ochorelo, dostalo  zápal priedušiek a bolo hospitalizované na DO vo Svidníku. T.č. je ešte v liečbe, po skončení liečby a po skončení epidemiologických opatrení v nemocniciach, bude dieťa hospitalizované na DK v Bratislave.
Jedná sa o ojedinelé ochorenie u dieťaťa a takých detí je veľmi málo- hlavne, čo sa týka lymfangiómu HK.
Zúfala matka prosí ľudí ktorí sa už s podobným prípadom stretli, aby jej pomohli zdieľať informácie o tejto ojedinelej chorobe a akým spôsobom by mala Aničku  nasmerovať k liečbe.
Redakcia spravodajstva PRESS.TV-Erik Hilár Lakatošovie
Podobné články: