BRATISLAVA / Také plné sklady slovenskí hydinári ešte na prelome novembra a decembra nikdy nemali. Pri hľadaní príčin zistili, že na pultoch obchodných reťazcov opäť narastá množstvo dovážaného hydinového mäsa z cudziny.

Prieskum slovenským hydinárom priniesol nemilé prekvapenie. Na pultoch slovenských obchodov našli 51 výrobkov zo zahraničia.Okrem tých klasických z Poľska a Maďarka pribudli nové, a to z Ukrajiny.

To sa spracováva na Slovensku, keďže tu otvorili jedinú ukrajinskú prevádzku v Strednej Európe. Subjekt z Ukrajiny má schválenú prevádzku na spracovanie hydinového mäsa. Vozí mäso z Ukrajiny. Dodnes bolo evidovaných 516 zásielok,” informoval Jozef Bíreš zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Mäso z tretích krajín

“Patrí to jednému z najbohatších ukrajinských miliardárov, ktorý je schopný vyrobiť toľko, že tu nezostane ani len perie po našej hydine,” vysvetľuje Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska.

Vlani sa ukrajinské hydinové mäso najprv objavilo v zariadeniach školského stravovania i štátnej správy. “Boli schválené tie obedy zadarmo. Čiže ak vrámci tohto stravovania nebudú uprednostňované slovenské potraviny, je tu veľké riziko, že budú prúdiť do týchto školských zariadení,” obáva sa Daniel Molnár, riaditeľ únie. Teda z tretích krajín, čo znamená štátov mimo Európskej únie a aj mimo jej prísnych noriem.

“To je teraz na zriaďovateľoch, aby uprednostnili slovenských dodávateľov,” uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Ján Richter. To, že sa hydinové mäso môže objaviť aj v obchodných reťazcoch u nás upozorňovali slovenskí hydinári už v roku 2014.

Výsledky rozborov

Počas posledných dvoch týždňov Štátna veterinárna a potravinová správa odobrala 114 vzoriek z ukrajinského hydinového mäsa. Pri vyhodnotení našla v niektorých väčší obsah vody, v iných zasa dioxin.

“Pod povolenú hranicu. Pokiaľ stále tie dioxiny budeme nachádzať v tomto mäsa, chcem sa obrátiť na Európsku komisiu. Legislatíva umožňuje u takéhoto výrobcu urobiť hĺbkovú analýzu, to znamená ísť overiť prevádzky na Ukrajinu, z ktorých vlastne hydinové mäso dováža na Slovensko,” uviedol Bíreš.

Zdroj:http://noviny.sk/TV JOJ