Koronavírus COVID-19 sa už šíri aj na Slovensku. Izolácia čaká nielen chorých, ale aj všetkých, ktorí sa stretli s nakazenými v práci, škole či inde alebo pricestovali z cudziny. Viacero firiem zavádza preventívne opatrenia aj pre zdravých zamestnancov. Je totiž potrebné zabrániť, aby sa nákaza rozšírila aj na ostatných. Na čo sa musíte pripraviť, ak skončíte v karanténe?

Pre podozrenie z nákazy novým koronavírusom sa v karanténe môžu ocitnúť stovky aý tisícky Slovákov. Ak by ste karanténu opustili, hrozí vám pokuta 1650 eur!

Ústredný krízový štáb včera nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín – Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei.

V domácej karanténe ale môžete skončiť aj v prípade, že ste sa náhodou strestli s niekým, komu potvrdia koronavírus a mohol ho preniesť na vás. Po včerajšku tak napríklad zatvorili škôlku, kde učiteľka pravdepodobne pracovala už s nákazou.

Ak ste zamestnancom vo firme, môže sa vám stať, že v týchto dňoch budete musieť ostať doma. Zamestnávatelia majú dve možnosti preventívnych opatrení – buď vás nechajú pracovať z domu (home office) za plný plat, alebo vám nariadia karanténu.

„V prípade nariadenej karantény zamestnanca ospravedlní zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce jeho neprítomnosť v práci počas trvania karantény. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy,“ informuje Národný inšpektorát práce.

Plat síce počas karantény nedostávate, no máte nárok na dávku nemocenského poistenia podobne ako pri chorobe. Platí tu však jedna výnimka. S potvrdením od lekára nemusíte hneď utekať do Sociálnej poisťovne.

„Dôvodom je skutočnosť, že karanténa môže trvať aj dlhšie a pacient nemá možnosť do 3 dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, respektíve Sociálnej poisťovni,“ uviedol jej hovorca Peter Višváder. Ako dodal, príslušná pobočka žiadosť posúdi bez ďalšieho preverovania posudkovým lekárom.

Nárok na PN-ku majú tí, za ktorých zamestnávateľ alebo aj oni sami platia nemocenské poistenie. Maródku vám vyplatia nielen za pracovné, ale aj za kalendárne dni, teda aj v sobotu a nedeľu. Za prvé 3 dni však dostanete len 25 percent z dennej mzdy, od štvrtého dňa sa zvyšuje na 55 percent.

Prvý mesiac dostanete menej, pretože prvé tri dni vám rátajú len 25 percent z vašej priemernej dennej mzdy. Ostatné dni už potom z 55 percent.
Zdroj: Plus JEDEN DEŇ
Dávku prvých 10 dní péenky uhrádza zamestnávateľ a od 11. dňa trvania práceneschopnosti následne Sociálna poisťovňa. Ak sa chcete vyhnúť PN-ke, môžete si ešte vypísať klasickú dovolenku.
Iná situácia nastane, ak skončíte v karanténe v zahraničí. V prípade, že máte uzavreté cestovné poistenie v súkromnej poisťovni, škody si môžete nárokovať u nej, no pravdepodobne nepochodíte. Karanténa totiž nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá.
„Pri karanténe osoba nie je hospitalizovaná v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu a po ukončení karantény nemá žiadnu lekársku správu, na základe ktorej by poisťovňa mohla uhradiť liečbu. Prípadné náklady, ktoré pri karanténe vzniknú, napríklad za ubytovanie či stravu, nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú poistením kryté,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.