Redakcia spravodajstva PRESS.TV nezodpovedá za obsah článku ani za gramatické a interpunkčné znaky.

V meste Medzilaborce sa mal dňa 18.11.2019 v čase od 14:00 do 18:00 hod. uskutočniť benefičný koncert pre 17-násť ročného Kevina Siváka, ktorý bojuje so zákernou chorobou – leukémiou krvi. 

Onedlho ho v Bratislave čaká transplantácia kostnej drene a preto rómsky   spoluobčania žiadali primátora mesta Medzilaborce Ing. Vladislava Višňovského o neverejne priestranstvo potrebné na benefičný koncert, kde by sa zároveň vyzbierali finančné prostriedky potrebné pre Kevinovu liečbu. 

Márne sa dožadovali pomoci u pani PhDr. Vladimíry Begeniovej, ktorá je vedúcou odboru organizačného na Mestskom úrade v Medzilaborciach. Tá nazvala rómskych spoluobčanov za nekultúrnych a neprispôsobivých,   aj napriek tomu, že v meste funguje rómska hliadka MOPS, ktorá sa aktívne zúčastňuje pri všetkých akciách v meste. Rómska hliadka MOPS sa zaručila, že nebude chýbať ani na tejto akcii s tým, že budú mať na starosť bezpečnostný poriadok.

Rómsky organizátori koncertu z Medzilaboriec sa aj napriek tomu nedočkali láskavého slova.romovia  z  Medzilaboriec  to  zobrali  do  vlastných  rúk  a  zbierkou pokračujú  chodia  s  truhličkou  od  dverí k dveram a  prispievajú  na kevinovu  liečbu.

Jeden z  organizatorov  nám potvrdil, že v pravoslávnom Chráme Svätého Ducha v Medzilaborciach začali so zbierkou pre chorého Kevina Siváka hneď ako sa dozvedeli o tejto smutnej správe, keďže práve on miništroval v tomto chráme a všetci ho tam veľmi dobre poznajú. Táto zbierka stále pokračuje a každý človek s dobrým srdcom môže prispieť a pomôcť mu tak s jeho liečbou. Ak ste sa rozhodli a chcete mu pomôcť tu je číslo účtu Brigita Ferencová BIC: SUBASLBX TIP ÚČTU VUB účet IBAN: 7902000000003826078553.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV