Pred nedávnom naša redakcia PRESS.TV,publikovala článok pod názvom: ,,Cigánov mi tu neposielajte. “

 https://presstv.sk/zpravy/prednosta-svidnika-miroslav-novak-ciganov-mi-tu-neposielajte/

Náš redaktor spravodajstva,požiadal prednostu o vyjadrenie na kameru. Ten však jeho ponuku odmietol,no mailom mu poslal vyjadrenie k danej veci, ktoré zverejňujeme v plnom znení. 

Svoj vlastný úsudok nech si urobí každý sám !

Prednosta mesta Svidník Miroslav Novák: Publikovaný článok vo viacerých bodoch nehovorili pravdu. Prvá nepravda bola, že p. primátorka odvolala bývalého prednostu, ten bol odvolaný vo funkčnom období p. Jána Holodňáka. Druhá nepravda, že výplaty zamestnancom mesta Svidník meškali. Výplatný termín je k poslednému dňu v mesiaci. Meníme administratívu na úrade a to je veľmi náročný proces, preto sme sa rozhodli, že pošleme zamestnancom aspoň zálohy vo výške 300,- eur. V priebehu najbližších dní budú všetkým doplatené výplaty a to vo výplatnom termíne.

Vo svojom vyjadrení spomínate zamestnankyňu, ktorá nevystupovala slušne, je nám ľúto, že dôvod zálohových výplat nevysvetlila a tým vrhla zle svetlo na prácu úradníka, toto správanie riešime interným pohovorom.

Tretia nepravda: Reakciu zamestnankyne som vybavil osobným pohovorom za zatvorenými dverami medzi štyrmi očami. V miestnosti nikto iný nebol. Svedok, ktorý vraj počul moju reakciu, zaznamenal len časť z kontextu. Celý rozhovor nemohol počuť.

Odmietam publikovaný názor, že mám rasistické rekcie. V svojom hodnotovom rebríčku nedelím ľudí na rómov a nerómov, ale na ľudí dobrých a zlých, slušných a neslušných.

Málo o mne viete, ale k rómom mám vytvorený veľmi dobrý vzťah. Okrem toho, že som právnik, študoval som aj na košickom konzervatóriu, ktorý má prívlastok „rómske.“ Hudba je mojím koníčkom, ale aj obživou. Na konzervatóriu som študoval pod taktovkou rómskych učiteľov. Mojimi spolužiakmi boli prevažne rómovia. Túto školu som si vybral práve kvôli tomu, že okrem klasického štúdia som sa mohol obohatiť o rómsku hudbu, ktorá má špecifickú harmóniu a frázovanie. Takýto vzťah sa nedá predstierať. Prosím, nerobte z ničoho rasistickú kauzu. O to Vás žiadam nie len ja, ale aj rómsky zamestnanci, ktorí boli do toho vtiahnutí.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV