Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit Covid-19 všichni, abychom získali imunitu! Lidé se prý budou rozdělovat na 3 skupiny, vyléčené, nemocné a dosud nenakažené. Navrhuje děsivou selekci, do škol, kolektivů a úřadů budou moci nastoupit jen lidé, kteří prošli nemocí a vytvořili si imunitu! A co ti ostatní?

Proč Německo a Velká Británie razí cestu boje proti Covid-19 bez roušek? Tenhle svět už není pro starý? Co se děje při zpětném vdechování CO2 do plic při nošení roušek a respirátorů? Lze spoléhat na imunitu u mutujícího viru?

Špičkový americký epidemiolog Larry Brilliant, který v minulosti pracoval pro WHO a pro Google, se vyjádřil k současné epidemii Coronaviru a přinesl poněkud šokující informace a vize, které doslova připomínají Nový světový řád a genetické reprogramování na úrovní celosvětové populace. Larry Brilliant sice ocenil, že současná světová opatření proti nákaze jsou velmi mohutná, ale nikoliv dokonalá, a to prý je dobře, protože epidemiologové prý chtějí, aby se virus postupně rozšířil po celém světě. Ano, slyšíte správně.

Cílem totiž je, aby se světová populace vytvořila proti tomuto viru protilátky tím, že lidé prostě Covid-19 onemocní a tím si prý vytvoří imunitu. Toto tvrzení je však mnoha biology zpochybňováno, protože Coronavirus mutuje a podobně jako u chřipky, kterou proděláte letos, vám imunita nepomůže u chřipky, kterou chytnete další rok. Jde totiž o to, že viry chřipky velmi rychle mutují a každý rok vznikají nové a nové kmeny chřipek, proti kterým nemají lidé vytvořené protilátky. A proto rok co rok se vrací chřipkové sezóny, a to pořád dokola.

Představte si svět, ve kterém se rok co rok budou vracet zmutované kmeny Coronaviru, rok co rok stejně, jako se to dosud děje u chřipek. Dovedete si představit, co by to znamenalo? Konec současného způsobu civilizace. Bylo by zapotřebí permanentně od října až do konce dubna nosit roušky, rukavice, dodržovat karantény. A to ne dočasně, ale permanentně, už napořád. Absolutní kontrola nad obyvatelstvem, diktatura krizových štábů, policejní státy, drony, prázdné ulice, omezené vycházení, práce a školy z domova. A je snad takové řešení přijatelné? Tak z určitého pohledu ano, ale z ekonomického hlediska to bude neudržitelné.

V nějaké fázi bude logičtější nechat virem nakazit celou světovou populaci a přitom doufat, že virus nebude mutovat a vytvořená imunita tak bude do konce života chránit lidi před Coronavirem. Pokud ovšem tento virus bude mutovat podobně jako kmeny chřipka, máme problém, Houstone!

Coronavirus již má dvě známé mutace, kmeny “S” a “L”

Tuto možnost a chmurnou budoucnost zatím žádný český server nezvažoval, protože zatím se všichni dívají na Coronavirus jako na něco, proti čemu se najde vakcína, lidé se nechají dobrovolně naočkovat a tím se věc smete ze stolu. Před takovým zjednodušeným pohledem varuji nejen já, ale především biologové. Coronavirus pochází z báze virů skupiny SARS s podobným mutačním ratiem.

Dosud jsou známy dvě mutace Coronaviru.

První mutace má označení “S” a jedná se o původní variantu viru z Wuhanu. Později však byla objevena nová zmutovaná forma SARS-Cov-2 s označením “L”, která je mnohem agresivnější a je pouze otázkou času, kdy se začnou objevovat nové zmutované kmeny tohoto viru.

Zatím neproběhly testy, zda-li lidé, kteří prošli nemocí s kmenem “S”, jsou imunní i proti mutaci kmenu L, ale podle všeho zřejmě nikoliv, což ukazují některé zprávy, že došlo k úmrtí pacientů, kteří znovu onemocněli po svém předchozím vyléčení, protože se znovu nakazili. Existuje zde velké podezření, že se nakazili právě novým “L” kmenem Coronaviru. To by potom znamenalo, že prodělání nemoci vám nezaručí, že znovu neonemocníte daleko horším způsobem, protože se nakazíte agresivnější zmutovanou variantou viru.

Dva zmutované kmeny CoronaviruLarry Brilliant uvedl svoji představu, jak by mohla fungovat společnost bojující s virem v horizontu několika příštích let. Lidé by se rozdělili do tří skupin.První skupinou by byli lidé, kteří prošli nemocí, vyléčili se a mají vytvořené imunitní látky, tedy minimálně proti kmenu viru, kterým onemocněli, ne proti jeho mutacím. Tito lidé by dostali kartičky, např. zelené barvy, které by potvrzovaly, že jsou imunní a tudíž mohou jít pracovat do škol, do organizací, do úřadů, do supermarketů, protože mají certifikaci, že mají imunitu.Druhou skupinou lidí by byli nakažení lidé a lidé v léčbě. Ti by byli v karanténě a izolováni, měli by jiné karty, např. červené. Ty by je opravňovaly k čerpání peněz v nemocnosti, k využívání donáškových služeb s předností prioritou apod. A poslední skupinou by byli lidé, kteří nikdy zatím virem neonemocněli.

Ti by měli jiné karty, např. žluté barvy. Tito lidé by byli vystaveni účinkům viru, mohli by se nakazit a následně nemoc šířit. Tito lidé by tak dostali na výběr dvě varianty: Buď se nechat dobrovolně očkovat v době, kdy už bude vakcína k dispozici, anebo druhá možnost, dobrovolně prodělat nemoc a vytvořit si protilátky.

Děsivá vize společnosti, která se bude dělit na lidi vyléčené, nemocné a nebezpečné?Taty dystopická vize společnosti, kde lidé nebudou smět vykonávat práci a zaměstnání podle toho, jakou mají kartičku, potvrzující vyléčení nebo naočkování, by ještě donedávna působila jako materiál do sci-fi filmu, ale dnes je to realita. Přední americký epidemiolog, kterému se podařilo vymýtit epidemii neštovic v Bangladéši,, má o tomto procesu naprosto jasno.

Když zvážíte tyto myšlenky této kapacity, tak najednou dává smysl to, co předvádí německá vláda a jednotlivé zemské vlády. V Německu epidemiologové zastávají Brilliantovu doktrínu, že je potřeba nechat Němce projít touto epidemií a nechat je nakazit, aby si vytvořili imunitu.

Stejný postup zvolila britská vláda. Obrovským nebezpečím tohoto přístupu je neznámý faktor mutační charakteristiky tohoto viru. Jestliže kmen “S” Coronaviru měl nižší agresivitu než kmen “L”, potom se nedá spoléhat a sázet na to, že proděláním nemoci si člověk nadosmrti vytvoří imunitu jako třeba u planých neštovic. Naopak, je velice reálné, že SARS-Cov-2 se bude chovat jako virus chřipky kmenu “A”, jenž vyvolává podobné akutní příznaky jako Coronavirus.

Ve Velké Británii nikdo roušky nenosí.

Coronavirus zabíjí především starší lidi, standardně s věkem nad 80 let, přičemž hlavní příčinou smrti je obvykle selhání orgánů oslabených jinou nemocí a samotný virus tak pouze oslabuje organismus do té míry, že člověk zemře. Hlavní rysem tohoto viru je, že v plicních sklípcích vytváří sepsi, tedy zánět a dochází rozvinutí infekce. Plicní sklípky zajišťují předávání kyslíku z plic do krevního řečiště.

Nemoc Covid-19 v tzv. vážných případech způsobuje pneumonii, tedy zápal plic, kdy plíce nejsou schopny odevzdávat kyslík z nadechnutého vzduchu do krevního řečiště, tím vzniká krevní hypoxie a následně smrt. Lidé v tomto stavu musí být připojeni na ventilátory, pokud jejich stav není kritický a plíce ještě částečně dokáží dostávat kyslík do krve. Ventilátory zajišťují činnost selhávajících svalových funkcí plic, ale plicní sklípky musí fungovat a nesmí být napadeny infekcí.

Tenhle svět už nebude pro starý?

Pokud jsou napadeny i plicní sklípky, nastává kritický stav, kdy jedinou pomocí člověku je externí krevní oběh, kdy pacientův krevní oběh je připojen na externí čerpadlo, které okysličuje protékající krev a vrací ji do těla pacienta. V takovém okamžiku plíce nejsou potřeba, ale stav je natolik nebezpečný, že od infikovaných plic mohou začít selhávat další orgány a celá situace se může vymknout veškeré kontrole. Mladý člověk může takový stav přežít, ale sami si představíte, že u starších lidí se to tak daleko ani nedostane zemřou už ve chvíli, kdy je potřeba pouhá pomocná ventilace plic.

Byl bych proto velice opatrný k názorům epidemiologů, že vytvořením vakcíny se zbavíme problému, ani že se vše vyřeší promořením populací nemocí, kterou si všichni projdou, získají imunitu, a potom už bude jenom dobře.

Nemocnice v Itálii, improvizované oddělení.

V některých ohledech to vypadá, jako kdyby tento virus byl chtěný, aby odstranil staré lidi ve světě, který už není pro starý. Dosud jsem nezažil, aby experti doporučovali promoření populací nemocí v zájmu vytvoření imunity. Nikdy předtím k tomu nedošlo. Ani při epidemii SARS, ani při epidemii MERS, ani při dalších epidemiích různých ptačích, prasečích a dalších chřipek.

V případě Coronaviru však najednou experti radí, noste roušky. Jiní radí, nenoste roušky. Jedni radí, jak se chránit. Jiní doporučují, že lidé by se měli nakazit dobrovolně, aby prodělali nemoc a vytvořili si imunitní látky. Nic z tohoto při předchozích epidemiích se nedělo, nikoho by to ani nenapadlo. Proč tedy až v případě Coronaviru?

Co když Coronavirus je jenom nástrojem greténismu v boji za klimatickou agendu?

Nákaza přišla jako dar z nebes pro Gretu Thunberg. Všude čteme, jak v Benátkách je najednou krásně čistá voda, delfíni se tam vrací  došlo ke snížení emisí z továren v severní Itálii, což dokazují družicové záběry, obloha je prý čistější, létá méně letadel, jezdí méně aut, lidé moc necestují. Vlády najednou jsou ochotné rozdávat peníze zdarma lidem na účty, naproti zvyšování státních deficitů a mohutnému zadlužování.

Centrální banky jsou ochotny rozdávat peníze zdarma, děti budou mít půlroční prázdniny až do konce srpna. Úlevy podnikatelům, odklady odvodů, odklady daní.

A to všechno kvůli agresivní “chřipce”, která má neznámý a podle biologů laboratorní původ, tedy kvůli viru, který v Itálii zabíjí tisíce lidí, převážně starších, ovšem jsou mezi nimi i mladí lidé, není to izolováno pouze na velmi staré osoby. Nevěřím na péči o zdraví lidí, jestliže se hroutí státní rozpočty kvůli takové péči. Tohle je počátek Superkrize, dámy a pánové!

Greta Thunberg to dokázala. Lidé nejezdí, nelétají a díky rouškám nevydechují tolik CO2 do atmosféry.

Roušky a respirátory mají jednu zásadní vadu. Zhruba 30% vydechnutého CO2 z plic si vdechujete zpátky do plic spolu s novým nádechem. To jistě víte a není to příjemné. Musíme si ale popsat, co se děje v plicích. Při vdechování CO2 namixovaného s čerstvým vzduchem, vzniká ochuzená kyslíková směs, která v plicních sklípcích přechází do krve. Přítomnost takto rozpuštěného CO2 v krvi způsobuje hypoxii, ale nikoliv ve fatálním měřítku, pouze se vám do mozku dostává méně kyslíku. Zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se tzv. smysly. Klesá rovněž agresivita a produkce testosteronu. Při jízdě v autě byste měli roušku a respirátor sundat, protože se jinak prodlužují reflexní a reakční doby.

Roušky a respirátory jsou de facto lidské obdoby EGR obvodů spalovacích motorů

Mozek potřebuje kyslík ke své správné činnosti a k vyšším mentálním funkcím. Dlouhodobé nošení roušek povede k nižšímu spotřebovávání kyslíku a k menším emisím CO2 na této planetě, protože rouška, světe div se, funguje jako EGR jednotka v motoru automobilu, která vrací emise a spálené a horké plyny z válce zpátky do válce a dalšího spalovacího cyklu. Tím se snižuje objem CO2 a NOx produkovaných automobilem. A podívejte se, oni to teď realizují i na nás, na lidech.

Respirátor třídy FFP3

Dýchej přes respirátor a roušku, nadechuj zpátky část svých výdechů CO2, zachráníš nejen lidi před nákazou, ale i svět před narůstajícími emisemi CO2! A je to venku! Je to šílená teorie? Přeháním? V EU je 500 milionů lidí. Když díky respirátorům a rouškám lidé do svých těl budou čerpat CO2, dojde k zajímavému jevu, k tzv. krevní acidóze. CO2 se totiž v plicích rozkládá ve vodě a následně difunduje do krve, kde zvyšuje kyselost krve a vzniká krevní acidóza a klesá pH krve. Tělo reaguje kompenzačními mechanismy na zvyšující se kyselost krve, především dochází k rozšiřování tepen a uzavírání méně důležitých krevních tras, prioritu má mozek.

Karel Schwarzenberg roušku nenosí, ale když zbytek republiky bude nosit roušky půl roku, stane se klimatický zázrak, Greta zajásá!

Pokud tento proces není extrémní, že byste třeba dýchali kouř z komína, ale jedná se jen o přidechování CO2 z vlastního výdechu v roušce nebo v respirátoru, potom se kysličník uhličitý rozpouští v krvi a nevrací se s dalším výdechem ven z plic. Tedy výměnou za krevní acidózu šetříte klima.

Sami si všimněte, že když máte roušku, zhruba po 5 minutách se cítíte lehce v limbu, není to stav závrati nebo bezvědomí, ale lehký pocit omámení. Záleží na těsnosti respirátoru a na počtu vrstev roušky. To je důsledek acidózy, účinek CO2 v krvi. Nasazená rouška nebo respirátor je tak de facto lidský EGR obvod, jako v motoru auta. A proto Karel Schwarzenberg, protože zná procesy řízení, nenosí roušku. Jako jediný nehlasoval pro usnesení na ochranu Izraele ve sněmovně. A jako jediný zjevně ví, k čemu jsou roušky.

Propagace roušek pro děti

Chápete tedy, jak funguje řízení na 5. prioritě? Člověk je jako stroj. Human Ex Machina. A stroji se musí omezovat emise. Jenom v ČR za rok Češi vydýchají cca. 10 milionů tun CO2 podle informací. Když budou mít půl roku roušky, vydýchají o 30% CO2 méně. A to už je sakra znát. Problém je v tom, že těch 30% budete rozpouštět ve svých tělech ve formě krevní acidózy, takže slezina, ledviny a játra dostanou pořádně zabrat. Znovu se tedy zamyslete, jestli všechno, co se děje okolo viru, není jenom hodně děsivá forma brutálně zamaskovaného klimatického greténismu. Jako bych ji slyšel: “Vydechuješ moc CO2, dobytku, udusíme se! Nasaď si EGR na hubu a šetři planetu! Tvoje Greta!”

Zdroj:https://aeronet.cz