Na sídlisku Luník IX spolu s osadou Mašlíčkovo žije aktuálne do 4 500 obyvateľov

Nelegálna osada Mašličkovo by mala byť už čoskoro minulosťou. Jej obyvatelia by sa mali sťahovať na Sídlisko Luník IX, stane sa tak prostredníctvom takzvaného prestupného bývania.  Najvýznamnejšou stavebnou aktivitou je výstavba nových bytových domov.

Aktuálne sa čaká za schválením eurofondov. V minulom období sa pracovalo na tom, aby pozemky vlastnila mestská časť. Okrem toho bolo potrebné vypracovať urbanistickú štúdiu.

„Dnes sme v takom štádiu, že máme podanú žiadosť o dotáciu, teda žiadame o eurofondy na túto výstavbu a ak nám všetko schvália, na ďalší rok by sme začali s výstavbou.

Celkové náklady by mali byť 2,5 milióna eur. Mestská časť prispeje spoluúčasťou päť percent,“ informoval starosta Luníka IX Marcel Šaňa.

Spoluúčasť predstavuje sumu asi 120-tisíc eur. Starosta tvrdí, že bývanie obyvateľom sídliska pomôže, pretože sa od neho odvíja všetko ostatné.

Nové bývanie pomôže aj v likvidácii nelegálnej osady Mašličkovo. Obyvateľom sa ponúka takzvané prestupné bývanie. „Obyvatelia z osady Mašličkovo nemôžu ísť do nových bytov, oni pôjdu do bytov nižšieho štandartu a postupne sa môžu dostať do vyššieho stupňa. 

Zrušíme Mašličkovo, čo bude dobré nie len pre mestkú časť, ale pre celé mesto a s tými ľuďmi budeme pracovať,“ dodal Šaňa.

Foto

Nelegálna osada Mašlíčkovo by mala byť už čoskoro minulosťou / TASR
Tento mechanizmus je možné rozbehnúť po vybudovaní nových 48 bytov. Rušenie Mašličkova tak bude možné zrejme budúci rok, za podmienky schválenia dotácie, z ktorej bude možná výstavba.
Tá by sa mohla začať v roku 2020. „Rodina, ktorá si dnes plní všetky povinnosti, ten svoj byt, ktorý má aktuálne na sídlisku udržiava a je zamestnaný aspoň jeden z rodiny, títo si zaslúžia ísť do lepšieho bývania. 
Sociálne slabšie rodiny presunieme do bytov, ktoré uvoľnia lepšie rodiny a im budeme hľadať nejakú prácu a budeme ich integrovať. Následne sa aj tí môžu presunúť do lepšieho stupňa bývania,“ predstavil plány do budúcnosti starosta.
Na sídlisku Luník IX spolu s osadou Mašličkovo žije aktuálne do 4 500 obyvateľov, aj keď evidencia hovorí o približne 6-tisíc, mnohí však natrvalo odišli do zahraničia.