Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV prednedávnom vydala článok  o starostke z Malej Idy,ktorá nechcela prijať rómske deti z Novačan do svojej školy. obrátili sme sa preto na splnomocnenca úradu vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza,aby vo veci začal konať.

Ten celú vec zobral do svojich rúk a  nevyriešiteľný problém sa zrazu vyriešiť dal. Tu je jeho vyjadrenie pre redakciu spravodajstva PRESS.TV.

Je mi ľúto, že takáto situácia vôbec nastala, mrzí ma to najmä kvôli deťom a ich rodičom. Som však rád, že sme túto nepríjemnosť dokázali promptne vyriešiť. 

Zamestnanci nášho úradu začali hneď konať, stretli sa so starostom obce Nováčany, následne aj so starostkou obce Malá Ida a riaditeľom ZŠ Malá Ida, aby spoločne našli riešenie. Situáciu komplikovalo rozdelenie školských obvodov, na pomoc sme si preto prizvali aj štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka.

V spolupráci s OÚ – odborom školstva a ministerstvom školstva sme 5.9. pripravil list, v ktorom bola za dočasnú školu pre deti určená ZŠ v Malej Ide. List mal byť doručený riaditeľovi ZŠ Malá Ida 6.9. s tým, aby si deti najneskôr 9.9. mohli začať plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ Malá Ida.

Ešte v ten deň však kontaktovala starostka obce Malá Ida aj riaditeľ ZŠ Malá Ida OÚ- odbor školstva a starostu obce Nováčany s tým, že riaditeľ na základe žiadostí o prijatie detí, ktoré doručili škole rodičia detí 4.9. prehodnotil svoj postoj a je pripravený vydať a podpísať rozhodnutie o prijatí týchto detí do ZŠ Nováčany na školský rok 2019/2020.

Deti z obce Nováčany tak 9.9.2019 nastúpili do ZŠ Malá Ida a som rád, že tento nástup prebehol bez problémov.

Ábel Ravasz 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV

Foto zdroj: Archív Ábel Ravasz