Portál Novinky zverejnil rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, na základe ktorého nie je možné žiadať o víza z humanitárnych dôvodov a odvolávať sa na medzinárodné alebo európske práva. Jedinou možnosťou je udeliť vízum na základe vnútroštátneho práva.
Je to dôležitý rozsudok: že obhajovatelé migrantov, ktorí argumentovali nejakými univerzálnymi povinnosťami, stratili jeden z najdôležitejších argumentov.
Už viac nemôžu tvrdiť v článkoch, médiách a na verejnosti, že európske právo neumožňuje odmietnuť žiadosť o vízum z humanitárnych dôvodov a že následkom toho každého musíme vpustiť a umožniť mu žiadať o azyl.
Konkrétne v danom prípade išlo o sýrsku rodinu z Aleppa s tromi deťmi, ktorá utiekla do Libanonu. Tam požiadali na belgickom veľvyslanectve o humanitárnej víza, aby mohli v Belgicku začať azylové konanie.

Belgicko z obavy, že by ho zaplavili tisíce ďalších utečencov, žiadosť o toto vízum zamietlo. Svoje rozhodnutie odôvodnilo okrem iného tým, že členské štáty nie sú povinné prijať každého, kto žije v zúfalej situácii.
Rodina sa ale odvolala a prípad skončil na najvyššej súdnej inštancii EÚ. Tá mala rozhodnúť, ako aplikovať vízové ​​pravidlá a zodpovedajúce ustanovenia Charty základných práv EÚ.
Súd rozhodol v neprospech migrantov.
Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prisťahovalcov je jej osobnú zodpovednosť – a chyba!
Nevysloveným dôsledkom rozhodnutia je, že keď utečenci nemajú právo na azyl, nemajú ani právo na voľný vstup do žiadnej krajiny Európy.
Pre ostatné štáty Európy je to začiatok dramatického boja o ochranu vlastnej suverenity pred stále sa zvyšujúcim tlakom záujemcov o ekonomickú migráciu.

Politická reportérka PRESS.TV
Jana Nova Boboková