V trebišovskej Rómskej osade žije viac ako 3,5 tisíc obyvateľov.
Pred tromi rokmi im za peniaze z envirofondov súkromná firma
vyčistila miesta pod oknami. Odpadky a smetie aspoň na nejaký čas zmizli, ale sú tu opäť a s nimi aj možnosť šíriacich
sa chorôb.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:Východoslovenská televízia