Ako sme si všetci všimli, že poslednú dobu si prezident Zeman neberie servítku pred ústa V otázkach českých Rómov! Tak sa Rómovia rozhodli, že sa stretnú na riadne deklarovanu a povolenú demonštráciu, podľa zákona.
Veľká protestná demonštrácia, zhromaždenie, v ktorom sa k nim môžu pripojiť aj ľudia dobrej vôle, ktorí stoja na strane Rómov.
Konať sa to má 17 novembra 2018 o 13 hodině, na námestí pred Pražským Hradom u sochy prvého Československého prezidenta T.G. Masarika.

Protestné zhromaždenie sa koná proti prezidentovi Zemanovi a jeho výrokom na adresu Rómov!! Môj osobný názor je, že to bolo viac menej zbytočné a populistické. Možno pán prezident Zeman občas zabúda, že kto je za tým všetkým vinný!! Že nie len Rómovia nesú vinu, kam ich dnes systém dostal, ale že aj väčšina politických strán a politikov po roku 89′.
Pretože dnešná nálada medzi menšinami ktoré spolu žijú desaťročia, storočia, nieje tak zlá, ako v minulosti. Treba hľadať vinu v systéme, ktorý tu tak nastavili, aby rasizmus , urážky xenofobie, ktorá prechádza do nenávisti hanobenie ľudskej dôstojnosti jeden k druhému . Pretože práve toto je rozdeľovanie spoločnosti, to čo vyhovuje určitej politickej garnitúre, aby vyvolali túto nenávisť.

Pan prezident asi zabudol, Ako to bolo za socializmu, že každý mal právo na prácu a musel zo zákona pracovať. Tak že, kto je vôbec na vine?! Tu si treba klásť otázky, a odpovedať si na ne hlavne prostredníctvom zdravej komunikácie a nájsť riešenia, tejto problematiky. Ktorá tu bohužiaľ viazne, pretože Rómska otázka sa stala tabu a bohužiaľ biznis, za ktorým nevidíme výsledky, ktoré by pomohli tím ktorí to naozaj potrebujú. Všetko je možné zvládnuť, ale? Třeba zapojit tých pravých, ktorí za tým nehľadajú biznis ale pomoc spoločnosti, vyriešiť tento problém.
Preto sa Rómovia rohodli ísť do protestu a žiadať verejné ospravedlnenie na dresu všetkých Českých Rómov.

Pretože  v tomto prípade prezident urazil aj tých Rómov, ktorí žijú dôstojne a slušné, pracujú a velebia, český národ a sú súčasťou spoločnosti a je tiež aj ich domovom.
Tento svet patrí všetkým rovnakým dielom. Tak by bolo na čase začať sa k sebe chovať ako ľudia a budovať , lepšiu a krajšiu spoločnosť, kde budú mať miesto všetci ľudia dobrej vôle.
Redaktorka politického spravodajstvá
Jana Nova Boboková PRESS.TV