BRATISLAVA / Vši sú podľa hygienikov súčasťou zimného obdobia pravidelne. Zvlášť sa im darí v školskom kolektíve, tak ako aj iným chorobám. Voš detská nie je výnimkou a momentálne jej výskyt vo vlasoch, rieši niekoľko škôl.

 

Tento školský rok sa už vši u nás vyskytli. Bolo to hlásené jedno dieťa, pravdepodobne od súrodenca zo školy. “V pravidelných intervaloch asi každý mesiac posielajú email, že deti majú v škole vši,” vyjadrila sa jedna z matiek.

Bez výnimky o aký školský kolektív ide. Vši sa zavŕtajú do hláv aj v tých najčistotnejších rodinách.  Voš detská je cudzopasník, ktorému chutí práve ľudská krv.

 

V zimnom období je výskyt vší vyšší aj preto, že deti si ľahko zamenia čiapky na hlavách. “Voš detská sa vyskytuje hlavne u detí od dvoch do 12 rokov a jedným z dôvodov je to, že sa často hrajú a dotýkajú sa hlavami sú v tesnom kontakte,” poznamenal Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Aj preventívnymi opatreniami sa niektoré školy a škôlky snažia zabrániť výskytu vší v ich školských laviciach. Upratovačky preto musia dezinfikovať dokonca aj kľučky. Dezinfekciou minimálne dvakrát do roka prejdú aj koberce, či náradie v telocvični. “Skrinky šatňové, ktoré sme v minulosti zakúpili aj kvôli tomu, aby tie deti mali také svoje súkromné prostredie, kde sa tie kabátiky nebudú dotýkať,”  poznamenala riaditeľka ZŠ Ostredky Erika Drgoňová.

 

Už keď sa vši vyskytnú, tak je potrebná disciplína u všetkých rodičov, aby deťom skontrolovali a umyli šampónom proti všiam hlavy. Školské zariadenia by mali pri podozrení izolovať dieťa od ostatných spolužiakov. “Ihneď informovať rodičov alebo zákonných zástupcov a dieťa sa do kolektívu môže vrátiť iba vtedy, ak lekár potvrdí, že netrpí týmto prenosným parazitálnym ochorením,” dodal ÚVZSR.

 

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:TV JOJ  Lustračné foto

Advertisements