Dnes spoločne oslavujeme Medzinárodný deň žien.

Pripomíname si tak viac ako storočnú cestu k našej rovnoprávnosti. Moje zvolenie bolo aj pre mňa dôležitým signálom toho, ako sme na tejto ceste významne pokročili.

Som jedna z vás a záleží mi na tom, aby každá z nás mohla na Slovensku žiť dôstojne. Chcem vás povzbudiť v tom, aby ste sa nevzdávali svojich ambícií a túžob. Aby ste sa zapájali do verejného a politického života a spoločne sme menili Slovensko. Aby ste sa postavili za svoje práva, ak nie sú dodržiavané.

Aj keď oceňujem pokrok, ktorý sme vo viacerých oblastiach dosiahli, bolo by ilúziou si myslieť, že rovnosť šancí je realitou.

Mnohé z nás čelia predsudkom o tom, na čo máme alebo nemáme. Vysloveným či nevysloveným poznámkam o tom, kde je alebo nie je naše miesto.

Mnohé z vás pracujú v zamestnaniach za stále výrazne nižšie mzdy, ako je spravodlivé. Mnohé z vás zostali v starostlivosti o svoje deti samy, každodenne bojujúc o existenčné prežitie. Mnohé z vás sú nútené opúšťať svoje rodiny, aby sa mohli starať o iné, pretože v regióne nie je práca, ktorá by vás uživila. Mnohým priťažuje zdravotné znevýhodnenie, vek či príslušnosť k menšine.

Až príliš veľa z vás žije v permanentnom strachu z psychického či fyzického násilia vo vlastnom domove, bez prostriedkov a reálnej možnosti dovolať sa pomoci.

Slovensko v tomto období čaká na veľkú zmenu. Zmena je spájaná predovšetkým s nádejou spravodlivejšieho Slovenska. Spravodlivé Slovensko je aj takým, v ktorom máme všetky rovné šance. Aj takým, kde štát prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby u nás ženy a deti nezažívali násilie vo vlastnom domove. Nová vláda, ktorá má ambíciu byť spravodlivou, má podľa mojej mienky zodpovednosť tento rozmer reflektovať tak vo svojom zložení, ako aj vo svojom programe a činnosti.

Uviedla prezidentka S.R na svojej facebookovéj stránke

Redakcia spravodajstva https://www.presstv.sk

Zdroj: Zuzana Čaputová – Facebook