BRATISLAVA / Premiér Peter Pellegrini poveril ministerstvo školstva, aby v krátkom čase vypracovalo analýzu, ako nájsť uplatnenie Rómov na trhu práce. Rómovia, ktorí nemajú ukončené ani základné vzdelanie, by podľa premiéra mali byť prijatí na dvojročné učebné odbory, alebo na bežné stredné školy.

Na poslednom rokovaní vlády premiér zaúkoloval ministerku školstva aj týmito dvoma úlohami:

1. Predložiť analýzu o možnostiach prijímania žiakov špeciálnych základných škôl na štúdium učebných odborov stredných odborných škôl poskytujúcich nižšie stredné odborné vzdelanie do 31. marca 2019

2.Vykonať priebežné hodnotenie experimentálneho overovania prijímania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelania výroba konfekcie, spracúvanie dreva, stavebná výroba do 30. septembra 2019

Pracovné príležitosti

Stredných odborných dvojročných škôl, ktoré končia osvedčením, až tak veľa na Slovensku nie je. Na výber nie je ani veľa odborov. V Bratislave sú dve stredné odborné dvojročné školy, ktoré sú však určené len chlapcom. “Na prijatie k nám stačí, ak má žiak základnej školy či špeciálnej základnej školy ukončenú aspoň šiestu triedu a u nás môže študovať dva roky,” vysvetľuje riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Bratislava Zdenek Rada.

 

Štúdium náročné nie je. “Štyri dni je prax a jeden deň škola, vieme našich študentov napríklad pripraviť do pneuservisov, kde vykonávajú pomocné práce a je o nich záujem,” dodáva Rada.

Žiaci po ukončení štúdia dostávajú osvedčenie a podľa riaditeľa rozhodne sú zamestnateľnými.

Záujem o prácu v osadách

V osade vo Veľkej Lomnici mnohí mladí ľudia snívajú o tom, že raz budú mať zaujímavé zamestnanie. “Ja by som chcel murovať alebo takú prácu,” vraví ďalší osadník Rastislav.

Chlapci by chceli byť murármi alebo stolármi, dievčatá zase snívajú o práci kaderníčky či zdravotnej sestry, ale sú aj takí, ktorým stačilo deväť rokov na základnej škole. Rodičia sa sťažujú, že ich deti učňovky či stredné školy majú, ale zamestnať ich nikto nechce. “Môj syn je umelecký kováč a nemá prácu,” hovorí obyvateľ Tatranskej Lomnice.

Cieľom je viac Rómov na odborných dvojročných školách, ale aj umožnený prechod zo špeciálnych základných škôl na bežné stredné školy. “Bolo by dobré, keby sa odstránila táto prekážka a keby sme povolili nástup týchto detí na normálne stredné odborné školy. Nie je to etnické opatrenie, platilo by to pre každé dieťa zo špeciálnej školy,” informuje Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:https://www.noviny.sk/