BRATISLAVA / Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o občianskych preukazoch. Každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku bude musieť mať do konca roka 2021 občiansky preukaz aj s čipom. Okrem toho budú mať po novom občianske aj deti mladšie ako 15 rokov.

“Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala niekoľko noviel zákonov, medzi nimi aj tie o občianskych preukazoch,” informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Vďaka novele zákona o občianskych preukazoch musí byť každý občan Slovenskej republiky (SR) s trvalým pobytom na území SR do 31. decembra 2021 držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Občianske preukazy sa budú po novom vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov. Podľa ministerstva vnútra, ktoré novelu predložilo, budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre. 

Rovnaký postup sa podľa ministerstva bude týkať aj občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. Tie sa vydávali do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov. Zákon sa tiež dotkne aj občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

Prezidentka podpísala aj novelu Občianskeho zákonníka, ktorou sa zlepšia podmienky náhrady škody na zdraví spôsobenej protiprávnym konaním. 

Prezidentka odobrila aj novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Jej zmenou sa nanovo upravuje inštitút justičného čakateľa. Podľa ministerstva spravodlivosti, ktoré novelu predložilo, nová právna úprava odstraňuje nedostatky, ktoré v minulosti vznikali v praxi. Novelou sa tiež vytvorili predpoklady na zabezpečenie dostatočného počtu vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania na funkciu sudcu.

Zdroj: https://www.noviny.sk/