Je verejne známe,že poniektorí Rómovia zvyknú predávať svoje voličské hlasy , no naša televízia PRESS.TV tomu chce zabrániť a to takým spôsobom,že bude mať v každých obciach a mestách monitorovacie osoby ,ktoré budú na celý volebný priebeh dozerať. Hlavnými dôvodmi sú odstrániť kandidátov, ktorí takým to spôsobom predchádzajú trestným činom a nakoniec poukazujú na samotných Rómov,že sú neprispôsobiví a bývajú na nevysporiadaných pozemkoch. Do dnešného dňa naša televízia eviduje neskutočne množstvo sťažností vo veci infraštruktúry miest a obcí reálne 21 storočí z hrubá 45% Rómov na Slovensku nemá prístup k pitnej vode ,alebo k  zdroju elektriny a to “vďaka” tomu ,že svoje hlasy predajú nesprávnym kandidátom. Šéfredaktor spravodajstvá PRESS.TV Erik Hilár Lakatošovie, už v septembri 2018 spustí na stránkach PRESS.TV žiadosti “uchádzačov o monitorovacie osoby.”

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV  dňa : 19.8.2018