OBSTARÁVANIE ODEVNÝCH KAMIER PRE POLICAJTOV

Po veľmi dôkladnej príprave vyhlásilo ministerstvo vnútra v uplynulých dňoch verejné obstarávanie na dodávku kamerových systémov. Súťažné podklady prešli opakovanou kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie SR. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 9. januára 2019. Záznamové zariadenia budú slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam práce policajtov.

Povinnosť používať kamery pri policajných zásahoch

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák v súvislosti s postupom príslušníkov Policajného zboru počas policajno-pátracej akcie v obci Vrbnica inicioval stretnutie s prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom, ktoré sa uskutočnilo dňa  7. mája 2015. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar na stretnutí uviedol, že do vypracovania novely zákona o Policajnom zbore vzhľadom na kritiku postupu polície v obci Vrbnica vydal príkaz v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore povinne vyhotovovať obrazové, zvukové a iné záznamy zo služobnej  činnosti  pod jednotným velením.

 

„Vyhotovovanie zvukových, obrazových a iných záznamov zo služobnej činnosti nevnímam ako problém legislatívny, ale technický. Prezídium Policajného zboru vykonalo analýzu technických prostriedkov ako sú napríklad odevné kamery, ktoré môžu byť využité na monitoring služobnej činnosti polície. V súčasnosti sa pripravuje ich odskúšanie v praxi. Ak to dovolia ekonomické možnosti bude rozhodnuté aj o ich využívaní v Policajnom zbore,“ uviedol Tibor Gašpar, prezident Policajného zboru Slovenskej republiky.

 

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák z dôvodu opakovane sa vyskytujúcich rozporov pri realizácii pátracích akcií (prípady Moldava nad Bodvou, Drienovec, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Podhorany) navrhuje v paragrafe 66 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore za slová „jednotným velením“ vložiť slová „alebo priamym velením“ a na konci vetu „O priebehu zákroku pod jednotným velením alebo priamym velením vyhotovuje Policajný zbor obrazovo-zvukový záznam tak, aby zaznamenal všetky dôležité skutočnosti z hľadiska plnenia úloh Policajného zboru a plnenia povinností policajta.

 

„Takýmto sporným zásahom sa v budúcnosti môžeme vyhnúť tak, že pri ich prípadnej realizácii budú policajti disponovať kamerami. Ak Slovenská republika nemá dnes zdroje na nákup kamier pre všetkých policajtov, ktorí takéto zásahy vykonávajú, tak zabezpečenie týchto kamier počas zásahov je možné ich presunom z jednotlivých oddelení, keďže tieto akcie sa plánujú vopred. Myslím, že nie je náročné vybaviť do budúcnosti približne 10 policajtov, ktorí vykonávajú tieto akcie spomínanými kamerami, pretože ak sa zásahu zúčastní 10 policajtov a kamera stojí približne 70 eur, tak zásah bude zaznamenaný videotechnikou v sume približne sedemsto eur.

 

Obrazovo-zvukové záznamy by sa uchovávali prostredníctvom špeciálneho softwéru, ktorého zaobstaranie by bolo podľa našich súčasných zistení síce nákladnejšie ako nákup kamier, ale výsledok zavedenia týchto opatrení by bol v záujme polície ako aj verejnosti. Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2016 budem dbať aj na to, aby súčasťou rozpočtu rezortu vnútra bol aj nákup týchto technických prostriedkov. Verím, že ministerstvo bude dbať na to, aby sa nákup kamier stal súčasťou zákona o štátnom rozpočte,“ uviedol Peter Pollák, Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

1.      Kamery pre každého zasahujúceho policajta je návrh, ktorý bude prospešný pre všetkých, nielen pre Rómov.

2.      Kamery na uniformách policajtov pomôžu vyjasniť priebeh akcie a následnej prípadnej inšpekcie akcie.

3.      Kamery pomôžu aj dôveryhodnosti Policajného zboru.

4.      Jeden zo spôsobov ako v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Kanade či dokonca aj v Českej republike, reagujú na negatívne vnímanie polície je zavádzanie kamier na uniformách policajtov.

5.      Povinnosť používať kamery by sa mala týkať policajných  zásahov – ide o zásahy policajtov na diskotékach či školách, pri dopravných akciách či športových podujatiach.

6.     Po každom kontroverznejšom policajnom zásahu či akcii sa na povrch dostanú dve varianty zásahu. A to tá, ktorá hovorí, že všetko prebehlo podľa zákona a tá, ktorá naopak hovorí o brutalite a neprimeranom zásahu policajtov. Kamery na uniformách sú jediným a transparentným riešením ako efektívne určiť, ako sa  skutočne zásah odohral.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV