Spolu 48 obecných nájomných bytov nižšieho štandardu by mohlo vyrásť v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie do konca tohto roka. Projekt odobrilo obecné zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí.

Ako povedal starosta Miroslav Galas-Zaufal, záujem o byty je veľký. „Máme vyčlenenie, a to smerom na Herľany. Tam už máme aj stavebné povolenie, projekty, čiže máme pripravenú kompletne všetku dokumentáciu,“ povedal s tým, že obecní poslanci schválili uznesenia týkajúce sa účelu, technickej vybavenosti aj financovania štyroch bytových domov.

To má byť zabezpečené prostredníctvom dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR a z vlastných zdrojov obce. „Úver berieme, ale ten budú splácať nájomníci, čiže obec to nepocíti, keďže splátka za nájom bude zahŕňať aj splátku úveru,“ vysvetlil Galas-Zaufal. Odhaduje, že vlastné zdroje obce investované do tohto projektu budú predstavovať približne 60-tisíc eur.

Byty budú slúžiť len Kecerovčanom

Byty v štyroch bytových domoch budú slúžiť len Kecerovčanom. „Ani to nám nestačí, tých bytov by bolo potrebných minimálne 150, lebo záujem je veľký a ľudia chcú žiť a bývať na vyššej úrovni,“ dodal starosta.

V Kecerovciach je doposiaľ 36 obecných nájomných bytov, tie sú určené pre rómskych obyvateľov. Podľa neho nárok na ubytovanie v plánovaných bytových domoch budú mať všetci obyvatelia obce, ktorí v nej majú trvalý pobyt minimálne dva roky a sú sociálne odkázaní, respektíve spĺňajú obcou stanovené podmienky.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV Zdroj:https://kosicednes.sk/