Ak nezaplatíte za smeti, zoberú vám vodičák. Ilustračné foto

O vodičák už môžu prísť nielen cestní piráti, ale aj neplatiči daní. Daniari majú od začiatku roka majú nové páky na dlžníkov. Mnohí však netušia, že odobratie vodičáku hrozí aj za nezaplatenie ďalších poplatkov, ktoré vyrubuje mesto či obec. Za čo všetko vám môžu siahnuť na šoférsku licenciu?

Nový nástroj na vymáhanie nedoplatkov má finančná správa od 1. januára 2020. Ak sa jej nedarí vymôcť dlžnú sumu, preverí, či je dlžník držiteľom vodičského oprávnenia a v spolupráci s políciou vykoná exekúciu formou zadržania dokladu. „Exekútor daňový exekučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktoré vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme,” informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Vodičák dlžníkovi odblokujú až po vyrovnaní daňového nedoplatku.

Bez vodičskej licencie však môžete skončiť aj za iné prehrešky, napríklad ak neplatíte za smeti za psa, či neuhradíte daň z nehnuteľnosti. „Exekúciu zadržaním vodičského preukazu je možné vykonať aj v prípade nedoplatkov na dani za psa a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,” potvrdila hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.
Výnimku majú šoféri, ktorí vodičák potrebujú na zabezpečenie živobytia. „Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu – napríklad u vodičov z povolania,” doplnila Skokanová.

Do konca roka platilo, že vodičák bolo možné odobrať cestným pirátom pri závažnom porušení dopravných predpisov a neplatičom výživného.
Policajti sú zatiaľ pri novinke zhovievaví. Hovokyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová potvrdila, že za prvý mesiac účinnosti tento inštitút ešte nevyužili.Za čo môžete prísť o licenciu od 1. 1. 2020

– dlh na daniach

– nedoplatok za komunálny odpad

– neplatenie dane za psa

– nezaplatenie dane z nehnuteľnosti

Zdroj:https://www1.pluska.sk