NOVINKA, ktorá poteší tisíce Slovákov: Exekútora sa zbavíte raz-dva!

NOVINKA, ktorá poteší tisíce Slovákov: Exekútora sa zbavíte raz-dva!

Osobné bankroty by mali byť od marca aj pre chudobných a zadĺžených Slovákov.

Táto správa bude určite zaujímať vyše 100-tisíc Slovákov, ktorí majú na krku exekúciu pre nezaplatené šeky, faktúry či splátky úverov. Záchránia vás nasledujúce kroky, ktoré vás privedú k úspešnému bankrotu.

Od 1. marca platí novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pre zamestnaných, ľudí bez práce, živnostníkov, invalidov aj dôchodcov je možnosťou, ako zatočiť s dlžobami a začať nový život.

Minimálna mzda na Slovensku stúpne až na 870 eur. Nie je to žart!

Dokonca vám nechajú toľko peňazí, aby ste neskončili bez strechy nad hlavou. Vláda určila sumu 10 000 eur ako nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. „Priniesť by to malo to, že keď sa ľudia oddlžia formou osobného bankrotu, aby neostali na ulici,“ povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Vlani bolo na Slovensku vyhlásených 731 osobných bankrotov. V susednej Českej republike to bolo mnohonásobne viac. „Vzhľadom na to, že 1. marca nadobudne účinnosť novelizácia konkurzného zákona, vďaka ktorej sa osobný bankrot na Slovensku stane pre dlžníkov dostupnejší, v roku 2017 očakávame vyššie čísla,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureu, ktorá zabezpečuje prevádzku úverových registrov.

Výplatu vám už nikto nevezme

Doteraz bol osobný bankrot pre väčšinu dlžníkov drahý. Na to, aby sa vôbec mohol začať, musel mať dlžník jednak majetok v hodnote aspoň 1 659,70 eur a zaplatiť poplatok 650 eur. Súd povolil oddlženie, teda odpustenie dlhov až po ukončení konkurzu a predaji majetku s tým, že dlžník musel tri roky odvádzať 70 % svojho ročného príjmu na úhradu dlhov a na trovy.

Po novom nemusíte mať žiaden majetok a na poplatok, ktorý sa znížil na 500 eur, vám požičia štát. Po oddlžení vám ostane celá výplata.

Čo sa ešte mení a ako budú vyzerať bankroty Slovákov? Prinášame odpovede na najdôležitejšie otázky.

1. Je osobný bankrot vhodný aj pre mňa?

Osobný bankrot je určený Slovákom s vyhlásenou exekúciou, ktorí majú neuhradené účty, faktúry voči minimálne dvom dodávateľom, či už sú to elektrárne, plynárne, banka, nebanková spoločnosť alebo telekomunikačný operátor.

2. Ako mám postupovať?

Ak máte na krku dlhy aj exekútora, treba sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Buď vás bude zastupovať centrum alebo vám určí advokáta. Pripravte si doklady ako životopis s opisom vašej terajšej životnej situácie, zoznam majetku vo vašom vlastníctve za posledné tri roky, zoznam veriteľov, ktorým dlhujete, doklady o vašich dlhoch.

Centrum právnej pomoci alebo advokát podá návrh na súd. Ak bude návrh v poriadku, súd do 15 dní vyhlási konkurz, a tým sa zastavia exekúcie voči vašej osobe. Súd určí správcu, ktorý ohodnotí a speňaží váš majetok.

Získané peniaze sa rozdelia medzi veriteľov, ktorým dlhujete a súd vyhlási vaše oddlženie. Tým sa ostatné dlhy zmenia na nevymáhateľné, teda veritelia už od vás nemôžu žiadať ich zaplatenie

3. Musím zaplatiť všetky dlhy?

Súd pri osobnom bankrote rozhoduje podľa vášho majetku o tom, akú časť dlhov musíte zaplatiť a akú vám odpustí. To znamená, že zvyšok dlhov bude nevymáhateľný. Výnimkou sú pohľadávky, ktoré sa podľa zákona neodpúšťajú, napr. nezaplatené výživné alebo náhrada za škodu spôsobenú na zdraví. Tieto dlhy musíte splácať.

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články na Pluska.sk

4. Pomôžu mi zadarmo?

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatné služby ľuďom s príjmom do 1,4 násobku životného minima, čo je 277 eur. Ak máte príjem vyšší, ale stále menej ako 1,6 –násobok životného minima (317 eur), centrum vám pomôže, no za minimálny poplatok.

5. Koľko ma to bude stáť?

Poplatok pri osobnom bankrote sa zo súčasných 650 eur znižuje na 500 eur. Túto čiastku dostanete od Centra právnej pomoci ako bezúročnú pôžičku, ktorú musíte splatiť do troch rokov.

6. Prídem pri bankrote úplne o všetko?

Pri spisovaní majetku myslite na to, že nie všetky predmety je možné predať. Speňažiť sa nesmie napríklad nábytok ako postele, stôl, stoličky, detské hračky, snubné prstene.

7. Kde budem bývať po bankrote?

Dlžníkovi má po osobnom bankrote ostať suma 10 000 eur. Ide o takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá má chrániť ľudí pre úplnou stratou bývania a životom na ulici. „Určenie výšky sumy by malo zodpovedať minimálnej kúpnej cene, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte, resp. obdobnej nehnuteľnosti v Slovenskej republike, a to na približne 40 mesiacov,“ vysvetľuje ministerstvo spravodlivosti.

Táto suma ostáva na osobitnom bankovom účte, z ktorého môže dlžník mesačne minúť najviac 250 eur. Peniaze si nemôže vybrať sám, musí banku požiadať, aby z osobitného účtu uhradila tieto platby za bývanie.

8. Ako často môžem bankrotovať?

Súd vám môže odpustiť dlhy len raz za 10 rokov. Informácia o vašom osobnom bankrote bude zaznamenaná a budú mať k nej prístup napr. banky. Ak v budúcnosti požiadate o úver, môžu vám ako rizikovému klientovi odmietnuť pôžičku alebo určia prísnejšie podmienky.

9. Mám po bankrote navždy pokoj od dlhov?

Ak do šiestich rokov po oddlžení zdedíte alebo dostanete väčší majetok, prípadne vyhráte väčšiu sumu peňazí, ste podľa zákona povinný ponúknuť polovicu týchto príjmov bývalým veriteľom, ktorí od vás nedostali zaplatenú celú výšku dlhu. Ak to neurobíte, ide o nepoctivý úmysel a súd môže celé vaše oddlženie zrušiť. To znamená, že budete opäť po uši v dlhoch ako pred bankrotom.

10. Kde mi poradia?

Pomoc a informácie nájdete v štátnych Centrách právnej pomoci. Sú v 27 mestách na Slovensku – okrem krajských miest Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov sú aj v Leviciach, Ilave, Prievidzi, Považskej Bystrici, Čadci, Banskej Štiavnici, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Detve, Brezne, Jelšave, Liptovskom Mikuláši, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Svidníku, Medzilaborciach, Humennom a Michalovciach.

Vo väčšine kancelárií sú konzultačné dni dvakrát mesačne. Presné dátumy v jednotlivých mestách si overte na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk

Redakcia spravodajstva PRESS.TV Zdroj:https://www1.pluska.sk

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Finančná podpora PRESS.TV

IBAN:SK4502000000003851485856

BIC:SUBASKBX VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,

82990, Bratislava 25

 

<!– Bidvertiser2012689 –>