Odborníci z Nemecka popísali najnovšie symptómy choroby COVID-19 u nich doma. Muž vo veku 47 rokov má najvyššiu pravodepodobnosť, že ho v Nemecku chytí koronavírus 

Aktuality.sk priniesli dáta z nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (Robert Koch-Institut), ktorý dáva odporúčania a nové postupy pre zdravotnícky personál, spolkovú vládu a obyvateľov. Slúži ako monitorovací inštitút verejného zdravia, bol vytvorený na potláčanie šírenia nákazlivých chorôb.

Podľa týchto dát majú vyššie riziko nákazy muži (56 %), priemerný vek je 47 rokov. Najčastejšími symptómami sú kašeľ (55 %), horúčka (39 %), nádcha (28 %), ale aj bolesti hrdla (23 %) a dýchavičnosť (3%).  Medzi iné symptómy patria napríklad: bolesti hlavy a končatín, nechutenstvo, strata telesnej hmotnosti, nevoľnosť, bolesti brucha, zvracanie, hnačka, vyrážky, opuch lymfatických uzlín.

Zvýšené riziko pre ťažký priebeh choroby majú staršie osoby (od cca. 50–60 rokov ), fajčiari, osoby s inými chorobami ako napr. srdcovo-cievne choroby (napr. koronárne ochorenie srdca, vysoký krvný tlak), pľúcne choroby (napr.  astma, chronická bronchitída), pacienti s chronickou chorobou pečene, pacienti s cukrovkou, onkologickí pacienti či pacienti s oslabenou imunitou.

Podľa dát z Nemecka je inkubačná doba nákazy vírusom až po začiatok choroby v priemere 5-6 dní. Minimálne a maximálne rozpätie doby je jeden deň až 14 dní.

Inštitút Roberta Kocha vychádza z viacerých štúdií: Jedna štúdia bola uskutočnená s pacientmi z evakuovanej výletnej lode, kde bol index prejavu choroby 51%. Vyjadruje podiel infikovaných osôb, ktoré aj trpia chorobou. Druhá štúdia sa týkala infikovaných turistov, ktorí sa vrátili domov – index bol  69%.

Fakty pre Nemecko sú nasledujúce: od 9. do 24. marca 2020 zomrelo 114 osôb. Majú 27 436 prípadov choroby (ku dňu 24. marca 2020). Najvyšší výskyt je v spolkových krajinách a mestách ako Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin a Rheinland-Pfalz.

Demografické dáta a symptómy choroby COVID-19 v Nemecku (stav zo dňa 18.03.2020)

Pohlavie 56 % muži
Priemerný vek 47 rokov
Vekové kategórie < 5 rokov: 0,8 %
5–14  rokov: 2,4 %
15–59  rokov: 80 %
≥ 60  rokov: 16,3%
Výskyt symptómov
kašeľ 55 %
horúčka 39 %
nádcha 28 %
bolesti hrdla 23 %
dýchavičnosť 3 %

Zdroj:https://www.hlavnydennik.sk