Hrobka, v ktorej boli objavené klince z Ježišovho ukrižovania

“Našli sa klince, ktorými pribili na kríž Ježiša Krista – tak sa volal materiál, ktorý ešte v apríli tohoto roku urobil rozruch, ktorý vytvoril novinár a režisér dokumentárnych filmov Simcha Jacobovici. Tvrdil, že objavil práve tieto klince. Jeden sa nachádzal v rakve, na ktorom bol čitateľne vyrytý nápis “Josif bar Kaifa” a v ktorom sa okrem iného nachádzali aj pozostatky 60-ročného muža.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt NAŠLI SA KLINCE, KTORÝMI PRIBILI NA KRÍŽ JEŽIŠA KRISTA.

Druhý kliniec ležal v hrobke vedľa truhly. Veľmi veľa svedčí o tom, že ide o telo toho istého Kaifáša – hrôzostrašného veľkňaza, ktorý schválil popravu Ježiša Krista a tiež pozostatky členov jeho rodiny. Podľa Simchovej logiky: ak boli v hrobke schované aj klince, znamená to, že Kaifáš a jeho rodina im pripisovali dosť veľký význam.

Preto ich nielen uchovali, ale vzali so sebou aj na onen svet. Natíska sa otázka – aké klince mohli byť tak cenné? Istotne len z ukrižovania Syna Božieho, na organizovaní ktorého sa Kaifáš aktívne podieľal. Vedci pravdaže zapochybovali a nielen o pravosti klincov. Rakvu odoslali na znalecký posudok do univerzity v Tel Aviv.

A hľa! Len nedávno odborníci z katedry archeológie potvrdili: pohrebná schránka je pravá a má takmer 2000 rokov! Naozaj v nej ležali kosti Kaifáša i ďalších členov jeho rodiny. – Na truhle sú vygravírované mená zástupcov niekoľkých generácií rodiny Kaifáša, – vyhlásil vedúci znaleckej skupiny prof. Yuval Goren. Napríklad sa podarilo prečítať “Miriam dcéra Ješua syna veľkňaza Kaifáša Maaziah z Bet Imrei”.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt NAŠLI SA KLINCE, KTORÝMI PRIBILI NA KRÍŽ JEŽIŠA KRISTA.

Kaifáš teda nie je vymyslená postava a Ježiš skutočne existoval. Vedci opäť potvrdili, že sú v Biblii opísané reálne udalosti.

 

A klince, na ktoré Simcha upozorňuje, sú hodné zvláštnej pozornosti. Predpokladá, že po ukrižovaní Ježiša sa Kaifáš zhrozil, všetko oľutoval a uveril. Klince si vzal do hrobu možno v nádeji, že mu pomôžu v posmrtnom živote.

 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV-Zdroj:http://Zdroj: http://www.kp.ru/daily/25744/2732470/