CANBERRA – Podivný experiment realizoval v roku 2014 mikrobiológ Luke Tennent z austrálskej Canberry, keď skúmal, či je možné pri prdení kontaminovať okolie škodlivými mikroorganizmami. Možno sa niektorí nad touto možnosťou pousmejú, no aj čínski vedci spájajú túto prirodzenú biologickú ľudskú činnosť so šírením koronavírusu.

Zvláštny experiment mikrobiológa Luka Tennenta má svoje korene už v roku 2001. Na jeho začiatku stála zvedavosť nemenovanej zdravotnej sestry a operačnej asistentky. Tá sa spýtala austrálskeho vedca a komentátora Karla “Dr. Karla” Kruszelnickiho, či môže svojimi tichými vetrami uvoľňovanými počas operačného zákroku kontaminovať sterilnú operačnú sálu, napísal vtedy odborný časopis Discover.

Kruszelnicki vtedy kontaktoval Tennenta a požiadal ho, aby v tomto smere vykonal výskum, ktorý všetko uvedie na pravú mieru. A tak mikrobiológ poprosil jedného zo svojich kolegov, aby prdel priamo do dvoch Petriho misiek zo vzdialenosti piatich centimetrov. Rozdiel bol v tom, že do prvej z nich si uľavoval v nohaviciach a do druhej nahý. Zatiaľ čo prvá miska zostala čistá, v druhej boli zachytené baktérie, ktoré v noci vykazovali určitú aktivitu. To viedlo Tennenta k záveru, že odev pôsobí ako bariéra pre mikroorganizmy šíriace sa prdením.

“Dospeli sme k záveru, že enterická zóna v druhej Petriho miske bola spôsobená samotným prdením a prstenec baktérií tvoriaci sa rýchlosťou prdu obsahoval kožné baktérie. Táto aktivita môže roznášať mikroorganizmy, ale iba vtedy, ak je zdroj nahý,”

uviedol Dr. Karl v satirickom dovolenkovom vydaní vedeckého magazínu British Medical Journal. Tennent ale ďalej podotkol, že výsledky experimentu nie sú alarmujúce, pretože ani jeden druh baktérie zachytený v miske nebol škodlivý. Išlo o baktérie, ktoré sa bežne nachádzajú napríklad v jogurte.

Realizátori experimentu podrobne neskúmali všetky druhy baktérií, ktoré by mohli byť šírené uľavovaním si. To však urobili čínski vedci, ktorí vykonali obdobný experiment v januári tohto roku. Pekinské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb oznámilo, že oblečenie pri prdení slúži ako účinná bariéra proti šíreniu nového koronavírusu. Informácie prinieslo

Zdroj:https://www.topky.sk