Splnomocnenec pre Rómske komunity Ábel Ravasz. [Archív AR.]

Ak chceme zvýšiť efektivitu využívania eurofondov na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, musíme najskôr vytvoriť správne legislatívne prostredie, tvrdí vládny splnomocnennec pre rómske komunity ÁBEL RAVASZ.

Ábel Ravasz je podpredsedom strany Most-Híd a od roku 2016 splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. 

Európska komisia vo svojej každoročnej správe o krajine Slovensku tradične vyčíta nedostatočné začlenenie rómskych detí do hlavného vzdelávacieho prúdu. O Obmedzenom pokroku v tejto oblasti píše aj v minuloročnej správe. Prečo sa Slovensku stále nedarí zaistiť deťom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rovnako kvalitné vzdelanie ako ostatným deťom? 

Ja pokrok v oblasti vzdelávania rómskych detí vidím, ale samozrejme by som bol rád, keby bol väčší. Čo sa týka vzdelávania Rómov, riešime niektoré veci už niekoľko dekád. Rómske komunity žijúce na území Slovenska nikdy nemali rovnakú vzdelanostnú úroveň ako majorita. Dobiehame niečo, s čím máme problémy už stáročia, zmeny sa preto nedajú spraviť zo dňa na deň. Minimálne v posledných rokoch ale už štát našiel formát, v akom by chcel pracovať a my ideme týmto smerom.

Čo je hlavný problém, ktorý rómskym deťom stoji v ceste k rovnakému vzdelaniu ako ostatným deťom?

Najväčší problém vo vzdelávacom systéme je ten, že rómske deti nemajú rovnaký prístup ku kvalitným službám ako deti z majoritnej spoločnosti. Ak nevieme zabezpečiť normálnu službu klientom z rómskych komunít – ktoré by to paradoxne potrebovali najviac -, potom budeme mať problém aj v ostatných oblastiach, napríklad v zamestnanosti. Slovenský vzdelávací systém tak už hneď na začiatku stráca veľa detí. Nemáme napríklad žiadne podporné systémy do troch rokov veku a do škôlok nastúpi len tretina detí z rómskych komunít. Aj preto som sa rozhodol, že zabezpečenie povinnej predškolskej dochádzky bude prioritou číslo jedna Úradu splnomocnenca. Po novembrovom uznesení vlády sa to v roku 2020 stane aj realitou.

Prečo v roku 2020?

Chceme, aby obce mali šancu dobudovať kapacity materských škôl, máme na to aj eurofondové zdroje.

Na začiatok by mal byť v materskej škole povinný jeden rok. Vy sám tvrdíte, že to nie je dostatočné. Kedy budú slovenské deti povinné navštevovať škôlky dlhšie ako jeden rok? 

Súhlasím, že to musíme rozšíriť smerom nadol. Ja sa inšpirujem okolitými krajinami. Maďarsko už zavŕšilo tento proces a za menej ako desať rokov zaviedlo tretí povinný predškolský rok. Česku trvalo asi štyri roky, kým nastavilo druhý predškolský rok. Nám by mohlo trvať päť až desať rokov, kým dosiahneme, že každé dieťa bude do škôlky chodiť tri roky. Nevieme to zaviesť naraz jednoducho preto, že nám chýbajú kapacity a ľudia. Ak by sme to chceli zaviesť zajtra, museli by sme vytvoriť 10 tisíc miest  len pre 5-ročné a 10-tisíc pre 3-ročné a 4-ročné deti.

V deväťdesiatych rokoch sme pritom na Slovensku mali oveľa väčšiu zaškolenosť detí v škôlkach. Po zrušení povinnosti dochádzky obce rozpredali budovy a ľudia, ktorí predtým robili vychovávateľov, si museli nájsť novú prácu. Hoci sme po bývalom režime zdedili celkom zaujímavý systém škôlok, dvadsať rokov to už robíme inak. Kapacitu však ale musíme vytvoriť nanovo.

Bude väčší problém s bodovaním infraštruktúry, alebo personálnymi kapacitami?

Určite infraštruktúra. Personálne kapacity sa dajú riešiť rôznymi prechodnými spôsobmi. Odhad ministerstva školstva je, že nám v škôlkach chýba zhruba 10-tisíc miest. Ten odhad je formálne správny, ale keď zavedieme povinnosť predškolskej dochádzky, objaví sa niekoľko stoviek, alebo až tisícok skrytých miest. Ide o to, že obce majú voľné budovy, voľné triedy v základných školách, či voľné miesta v existujúcich škôlkach. Časť potrebných miest sa tak rozplynie hneď na začiatku.

Koľko nových materských škôl sa podarilo vybudovať počas tohto programového obdobia?

Prvé škôlky sú už otvorené. Sú to spravidla tie, ktoré boli zrekonštruované, nie postavené na zelenej lúke. Len v rámci programov Ministerstva vnútra je vo výstavbe asi 70 projektov. To je len tretinové čerpanie existujúcich zdrojov, čiže do konca operačného programu vieme vytvoriť ešte väčší objem.

Ďalšie zdroje na výstavbu škôlok má Ministerstvo pôdohospodárstva z Integrovaného regionálneho operačného programu, dokonca aj Ministerstvo životného prostredia zvyšuje ich kapacitu programom rekonštrukcie a zatepľovania. Keď to spočítame dohromady, tak sme na tieto účely vyčlenili okolo 130 miliónov eur.

Rátame s tým, že po zavedení povinnej predškolskej dochádzky budeme mať ešte určite väčší dopyt po škôlkach. Je to priorita tejto vlády, preto sa budeme snažiť rokovať o zvýšení eurofondových zdrojov na tieto účely.

Redakcia spravodajstvahttps://www.presstv.skZdroj:https://euractiv.sk/