BRATISLAVA – Koronavírus podnietil mnohé združenia a organizácie na to, aby začali konať. Kým viaceré subjekty u nás sa spojili pod jedno vyhlásenie v súvislosti s ochorením COVID-19, u našich západných susedov sa chcú čím skôr vrátiť k bežnému životu pred pandémiou.

Jedenásť českých lekárov s výzvou verejnosti

V prípade postoja našich českých bratov je to trochu odlišné. Kým u nás identifikujeme hrozby, za hranicami si už chcú vydupať aj koniec núdzového stavu. Za výzvou stojí až jedenásť českých lekárov. “V súčasnosti je potrebné s ohľadom na aktuálne epidemiologické údaje a vývoj epidémie zásadne zrýchliť uvoľňovanie opatrení – v prospech zdravia občanov, ekonomické a spoločenské stability a prosperitu krajiny,” píše sa v začiatku výzvy.

V záujme zachovania zdravia a prosperity Českej republiky je podľa profesorov z Karlovej univerzity nevyhnutné:


  • ukončiť núdzový stav ku 30. aprílu 2020
  • obnoviť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov v plnej šírke
  • obnoviť výučbu na základných, stredných a vysokých školách v priebehu mája 2020
  • odstrániť prekážky pre chod ekonomiky, zabrániť krachu, ktorý hrozí významnej časti malých a stredných firiem a živnostníkov
  • postupne uvoľňovať štátne hranice v koordinácii s okolitými krajinami, a zvlášť s našimi susedmi a tými, ktorí majú podobnú epidemiologickú situáciu, ako sú napríklad Nemecko či Rakúsko.
  • prijímať premyslené riešenia namiesto chaotických a protichodných opatrení

Je nutné, čo najskôr obnoviť plnú lekársku starostlivosť pre všetkých občanov

Od začiatku marca dochádza podľa znenia výzvy v zdravotníckych zariadeniach k výpadku služieb pre vážne chorých pacientov, ktorí nie sú COVID-19 pozitívni. Sú zastavené preventívne programy v kardiovaskulárnej starostlivosti a v onkológii, boli napríklad obmedzené odbery orgánov pre transplantácie a rad chirurgických výkonov.

Zdroj: https://www.topky.sk