V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí  vyhlásených na 10. novembra 2018 zriadilo  MV SR pre potreby obyvateľov Slovenskej republiky informačnú linku, na ktorej budú zamestnanci ministerstva  vnútra poskytovať informácie voličom. Voľby sa konajú od 7. do 22. hodiny.

 Informačná linka bude prístupná

  • od 5. novembra 2018 do 9. novembra 2018  od 7.00  do 15.30 hodiny a
  • deň volieb dňa 10. novembra 2018 od 7.00  do 22.00 hodiny

na telefónnych číslach

02/5094 2317 a 02/5094 2312.

Zamestnanci ministerstva vnútra voličom odpovedia na otázky týkajúce sa ich  práv a povinností  či organizačného zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

Informačná linka je teda určená výlučne pre voličov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:MNV