Štát peniaze dostáva, ale nedostanú sa tam,  kam boli určené, toto je tiež problém, na ktorý zase dopláca spoločnosť a tiež rómovia. Niekomu to vyhovuje,  že sa spoločnosť zbytočne rozdeľuje. Tak že kde je vina?? V politikoch!
Pretože dotácie dostali, ale rozkradli sa.
Ak sa využili na správnom mieste, tak je možnosť, že by sa našla lepšia cesta im pomôcť.
Je dôležité aby sa spoločnosť konečne dala do poriadku. Kde sú všetky kontrolné úrady, aby to niekto čestne kontroloval !?
Pretože táto dnešná politika je stále pre politikov naozaj väčšinou už len vlastný biznis. Taký biznis, ktorý ničí Slovensko a jeho obyvateľov.

 

Rómska populácia predstavuje v súčasnosti najväčšie sociálne riziko. S narastajúcim počtom rómov pribúdajú aj vylúčené lokality. Túto komunitu bohužiaľ nedokázal integrovať ani socialistický, ani demokratický režim, cez všemožné integračné programy za nemalé peniaze.

V minulom roku štát nainvestoval do všemožných programov na integráciu Rómov 70 miliónov korún, peniaze išli napríklad na podporu školstva, či rómskych koordinátorov. Podobné peniaze stáť uvoľňuje každý rok, výsledok ale neprinášajú.

Polovica rómov, teda 120 tisíc, žije vo vylúčených lokalitách. Veľké množstvo rómov je beznádejne zadlžený, rómovia sa tiež presúvajú do chudobných regiónov, najmä na Ústecko. Je tiež verejným tajomstvom, že rómovia proporcinálně ďaleko viac zastúpení v slovenských väzniciach, oficiálne štatistiky však neexistujú, alebo utajované.

Myslím, že by bolo na čase skúsiť trošku iné riešenie, napríklad nadviazať sociálne dávky na prítomnosť a študijné výsledky detí v školách. Zaviesť tvrdé postihy za šikanovanie, čo je dôvod, prečo nerómske  matky svoje deti nedávajú do škôl s veľkým počtom rómov. Možností je veľa, ale vedľa cukru je už konečne potreba aj ten bič.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj: Magazine -Komentár Jany Novej