Katastrofa: Na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur. Deklaruje Ábel Ravasz

Na oficiálnej web stránke splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza sa objavila informácia,že Na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur. Čo si o tom myslíte vy ?

26. 06. 2019

Splnomocnenec Ravasz: Sústredíme sa na zamestnávanie a vzdelávanie Rómov

Vláda SR na výjazdovom rokovaní dňa 25.6. 2019 v Stropkove vzala na vedomie „Monitorovaciu správu o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (ZIP, 472 kB)“. Správa monitoruje stav plnenia opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Monitorovaciu správu, ktorú pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s jednotlivými rezortmi a predkladá ministerka vnútra.

Zo 154 opatrení a aktivít, ktorých plnenie bolo určené na rok 2018, úrad splnomocnenca vyhodnotil  celkovo 85  ako ,,splnených“, resp. ,,plnených priebežne“, 54 aktivít bolo vyhodnotených ako ,,v riešení“ a 15 aktivít sa neplnilo.

S plnením integračných opatrení a aktivít za minulý rok som veľmi spokojný, náš úrad má za sebou ešte lepšie výsledky, ako sme mali rok predtým. Vždy je však čo zlepšovať a už teraz na tom usilovne pracujeme“, hovorí Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur. Ide najmä o aktivity zvyšujúce zamestnanosť a zamestnateľnosť (75 mil. eur), vzdelávacie aktivity (30 mil. eur) a oblasť bývania (7 mil. eur).

,,V oblasti zamestnanosti boli podporené najmä aktivity ministerstva práce, zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, ako aj tzv. pomocné profesie – terénna sociálna práca a komunitné centrá. Aj tieto aktivity hrali dôležitú úlohu v tom, že vidíme rekordne nízku nezamestnanosť nielen v celej krajine, ale aj priamo v rómskych komunitách“, ozrejmil Ravasz.

vyjazd teren splnomocnenec

V oblasti školstva sa investovalo predovšetkým do zvyšovania kapacít materských škôl a príprav na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky. Prácu asistentov v školách a škôlkach, ako aj iné opatrenia zabezpečujúce lepšie výsledky detí z rómskych komunít v školskom systéme, podporili projekty ministerstva školstva a ministerstva vnútra.

,,Ministerstvo vnútra podporuje výstavbu infraštruktúry v rómskych komunitách. Ide najmä o materské školy, komunitné centrá, odpadové hospodárstvo a prístup k pitnej vode. Ministerstvo podporuje aj činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), ktoré v roku 2019 fungujú už vo vyše 240 obciach“, hovorí Ravasz.

foto obec Mucin MOPS

V oblasti zdravia hrajú kľúčovú úlohu asistenti osvety zdravia projektu Zdravé komunity. A v oblasti kultúry nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

,,Tieto aktivity nadväzujú na činnosť ministerstiev za predošlé roky. Ide o nástroje, ktoré sa osvedčili a  potrebujeme ich preto zachovať a posilňovať. Výsledky sú jednoznačné, aj keď ide o beh na dlhé trate. Nepotrebujeme preto vymýšľať nové prístupy, iba pracovať sústavným a systematickým spôsobom. Tiež je potrebné zabezpečiť synergiu medzi legislatívnou činnosťou a projektmi – tie vedia byť úspešné iba ak „prichádzajú“ do pripraveného legislatívneho priestoru“, dodal.

Hlavným zámerom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 je zastaviť segregáciu rómskych komunít a dosiahnuť pozitívny obrat v ich sociálnom začleňovaní, ako aj zmenu postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom.

Zdroj:http://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=splnomocnenec-ravasz-sustredime-sa-na-zamestnavanie-a-vzdelavanie-romov&fbclid=IwAR02v-rJxHA1AcxHSCGg6q_AzoHTsR13kM0SXaJzTgpv2n04KTrwYgrYuVA

 

 

 

Advertisements