Štefan Harabin kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, “napísal na svojej facebookovej stránke odkaz pre novinárov.

Priatelia,
Keď novinári nevedia nájsť materiál na diskreditáciu, vždy poslúži osvedčený a jednoduchý recept: stará téma a za hrsť manipulácie.
Moje majetkové pomery sú už roky tak trochu vecou verejnou. To, že som počas posledných rokov vysúdil nemalé odškodné v súdnych sporoch, nie je tajomstvom. Ak by neboli proti mne opakovane nezákonne konali, odškodné by som nebol pýtal, a logicky ani vyhral. Vždy som vopred upozorňoval na nezákonnosť, ktorú páchali a snažil sa predísť týmto situáciám. 

Väčšina mojich úspor, ktoré sú vypublikované v systéme v mojom majetkovom priznaní za rok 2014, boli nadobudnuté za dlhé roky, 1986 – 2012, z našich príjmov z práce a zo súm za odškodné.
Akýkoľvek formulár (napr. ten na vyplnenie majetkového priznania) žiaľ nikdy nebude natoľko podrobný a dokonalý, aby dokázal obsiahnuť kompletnú informáciu do posledného detailu. Ďalšou vecou je, že za roky 2011 – 2014 nie sú na stránke Súdnej rady vypublikované moje úspory, ktoré som ja v majetkových priznaniach samozrejme uvádzal. Prvýkrát sú moje úspory vypublikované až v roku 2014. Takže druhým faktorom je kompletnosť informácií poskytnutá verejnosti.

Aby som to zhrnul, novinár Aktualít nepracoval s úplnými informáciami a nemá kompletný obraz o mojich financiách. To mu však samozrejme nebránilo, aby vydal účelový článok s jediným cieľom – uškodiť, očierniť.
Na dôvažok, začiatkom roka 2015 ma Súdna rada listom požiadala o špecifikáciu úspor na mojom daňovom priznaní za rok 2013. Ja som na tento list v zákonom danej lehote listom odpovedal a zodpovedal položené otázky. Po tejto komunikácii nemala Súdna rada už žiadne doplňujúce otázky a bola s mojím vysvetlením spokojná.

Bol som jediným ministrom, ktorý si dal dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy urobiť bezpečnostnú previerku pri nástupe do funkcie. Bezpečnostná previerka zahŕňa nie len kontrolu vzťahov a kontaktov preverovaného, ale aj majetkové pomery, zdroje príjmov a pod. Nemám a nemal som čo skrývať.

To, odkiaľ pochádzajú moje príjmy, je verejne známe. Môj spôsob života zodpovedá mojim príjmom a nikdy ich nepresahoval. Moje majetkové priznanie je zodpovedajúce.
Na záver len malý postreh.

Je zaujímavé, ako je médium Aktuality.sk selektívne investigatívne. Máme tu jedného významného štátneho činiteľa usvedčeného z toho, že neoprávnene nadobudol pozemok a všetko nasvedčuje tomu, že bol súčasťou pozemkovej mafie. O jeho daňových únikoch vie celé Slovensko. Avšak články Aktualít o tomto človeku vyznievajú nie ako kritika, ale skôr ako snaha ospravedlniť jeho konanie a robiť mu pozitívne PR.

Fotka Å tefan Harabin.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV