VIEDEŇ, BRATISLAVA – Rakúske environmentálne združenie Global 2000 a najmä premiér Sebastian Kurz žiadajú od Slovenska okamžité zastavenie výstavby jadrovej elektrárne v Mochovciach. Slovenská strana to odmieta. Podľa premiéra Petra Pellegriniho je jeho povinnosťou …. nedovoliť, aby sa príslušník iného štátu takto veľmi tvrdo pokúsil zasiahnuť do našich autonómnych rozhodnutí.”

Výsledok „našich autonómnych rozhodnutí“ však môže ohroziť bezpečnosť susedného štátu. Združenie zverejnilo fotografie z elektrárne, dokumentujúce zatečené šachty, praskliny na stenách, nedostatočne dlhé elektrické káble v rozostavaných priestoroch 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Požadujú, aby sme jej výstavbu ihneď zastavili.

Ako uvádza rakúska strana, v jadrovej elektrárni Mochovce sa budujú dva „nové“ reaktory – zastaranou technológiou zo 70. rokov. Jadrová elektráreň sa nachádza len 100 km od hranice s Rakúskom, reaktor č. 3 by mal byť uvedený do prevádzky v polovici roku 2019.

V 70. rokoch sa komunistické Československo rozhodlo vybudovať štyri atómové reaktory starého sovietskeho typu VVER 440/213 neďaleko slovenského mesta Mochovce. V roku 1993 výstavbu zastavili pre  trhové hospodárstvo. V rokoch 1998 a 1999 začali pracovať dva reaktory. Bloky 3 a 4 zostali v podobe zrúcanín.

V roku 2008 sa rozhodlo o ďalšej výstavbe v súčasnosti úplne zastaraných reaktorov 3 a 4. Dokončenie je teraz oneskorené o mnoho rokov, pretože plánované uvedenie do prevádzky malo byť v roku 2012. Náklady v dôsledku zlého hospodárenia, pôvodne plánované vo výške 2,78 mld eur vyleteli na 5,4 mld eur.

Na jeseň 2018 prenikla na verejnosť správa Asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO), ktorá potvrdzuje hrubé bezpečnostné nedostatky na stavenisku reaktorov 3 a 4. V 21. storočí je uvedenie do prevádzky reaktora starého typu bez dostatočného bezpečnostného konceptu úplne neprijateľné.

Rakúska strana preto požaduje, aby sme nebezpečnú výstavbu ihneď zastavili a predišli jadrovej katastrofe.

Zdroj:https://www.topky.sk