Pacientovi (86), ktorého v nedeľu hospitalizovali v Nemocnica Košice-Šaca s vážnymi dýchacími ťažkosťami, nediagnostikovali koronavírus.

Podobne je na tom aj jeho vnuk, ktorý bol vo februári v Benátkach.

Hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, Martina Pavlíková, pod ktorú šačianska nemocnica patrí, informovala, že výsledky testu na koronavírus COVID 19 u 86-ročného pacienta boli negatívne. „Testy vzoriek boli negatívne tak z Infekčnej kliniky Košice ako aj z Referenčného centra v Bratislave.  Rovnako negatívne boli výsledky testu aj u jeho príbuzných, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu,“ uviedla.

V tejto chvíli Nemocnica Košice – Šaca pracuje v štandardnom režime, naďalej však platí zákaz návštev. „Zamestnanci, ktorí prišli do styku s 86 -ročným pacientom a preventívne boli v karanténe, sa môžu vrátiť do práce,“ dodala Pavlíková na záver.

Zdroj:https://kosicednes.sk/