Rasová neznášanlivosť sa u nás prejavuje najmä voči Rómom

BRATISLAVA 21. marca (WEBNOVINY) – Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Podľa Ústavy SR sú si ľudia rovní v dôstojnosti aj právach, tolerancia a život bez predsudkov je však najmä v hlavách ľudí, konštatuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)

Na Slovensku sa rasová neznášanlivosť prejavuje najmä voči rómskej časti obyvateľov, a to pre zovšeobecňovanie, stereotypyzáciu a vytváranie predsudkov voči ich správaniu, hodnotám a zvykom.

Každý človek je jedinečný

Podľa výkonného riaditeľa SNSĽP Mariana Mesároša máme v čerstvej pamäti len nedávno medializovaný experiment Inštitútu finančnej politiky.

Anketári v ňom fiktívne žiadali o prijatie do zamestnania, pričom polovica záujemcov rovnakej vzdelanostnej kvality vystupovala pod slovensky znejúcimi priezviskami a druhá polovica pod rómskymi. Jednoduchá skúška ukázala, že na pracovný pohovor pozvali zamestnávatelia len 17 percent domnelých Rómov oproti 40 percent „nerómskych“ uchádzačov.

„Každý človek je jedinečný. Tak, ako nemôžeme povedať, že všetky ženy sú citlivé, alebo všetky deti sú neporiadne, tak nemôžeme ani všetkým Rómom prisúdiť rovnaké správanie,“uviedol Mesároš. „Ak človek hodnotí iného človeka, nemalo by toto hodnotenie vychádzať z farby pleti, pôvodu alebo etnicity, ale z individuálnych čŕt daného človeka,“ dodal.

Realitou u nás je aj segregácia Rómskych žiakov od ostatných

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu a zdôrazňuje sa potreba rasovej harmónie.

Podľa SNSĽP napriek tomu, že udalosť v Sharpeville sa udiala pred 55 rokmi, aj dnes môžeme nájsť na Slovensku ľudí, ktorí odsudzujú ostatných práve na základe farby pleti.

Ako príklad môžeme uviesť predvolebnú kampaň Vladimíra Gürtlera, kandidáta strany 7 statočných, ktorý sa o hlasy voličov usiloval so značne kontroverznými heslami, alebo bar v Spišských Vlachoch, v ktorom personál diskriminoval rómsky pár tým, že ich odmietol obslúžiť. Realitou na Slovensku je tiež segregácia Rómskych žiakov od ostatných, napríklad na škole v Levoči.

 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV  Zdroj:https://www.webnoviny.sk/