V rámci Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela Noc od 4. do 6. októbra 2019 predstavia umelci Daniela Krajčová a Oto Hudec objekty a videá, ktoré sú výsledkom letných workshopov.

Projektu Karavan na Luníku IX. V spolupráci s organizáciou ETP Slovensko a mladými z projektu Deviatka žije! vytvorili netradičné inštalácie, ktoré budú môcť návštevníci Bielej Noci obdivovať v piatok a v sobotu od 19:00 do 24:00 v centre Košíc pri Immaculate.

V nedeľu večer zavíta Karavan priamo na Luník IX a od siedmej sa návštevníci môžu naživo stretnúť aj s účastníkmi a spolutvorcami tohto projektu. „Myslím, že ľudia by sa nemali báť prísť priamo na Luník IX. Ich zážitok bude znásobený tým, že ich budú sprevádzať priamo deti a mladí, ktorí sa podieľali na vzniku týchto diel,“ približuje koordinátorka projektu Deviatka žije! Veronika Poklembová z ETP Slovensko.

Projekt ‘Deviatka žije! Mládež v akcii’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

iac info o Bielej Noci na:

https://www.bielanoc.sk/sk/ke/umelci/oto-hudec-daniela-krajcova-projekt-karavan/2950cf61-6f85-42de-bec7-5a302bd6aa18

Zdroj: ETP  Bc. Petra Kurutzová

Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku.

Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.

Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Naples, Petrohrad, Košice a Bratislava.

Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.

Ciele Bielej noci
 • podporovať a šíriť súčasné formy umenia
 • podnietiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie
 • podporiť tvorbu domácich a zahraničných umelcov a vznik nových kvalitných umeleckých diel
 • priniesť do Košíc a Bratislavy svetovú umeleckú špičku
 • podporiť kultúrny turizmus mesta
 • podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu v meste
 • zviditeľniť netradičné, nepoznané, ale aj významné miesta Košíc a Bratislavy
 • spojiť prostredníctvom umenia Košice a Bratislavu so svetovými metropolami, ktoré sú nositeľmi tejto prestížnej značky WHITE NIGHT
 • edukovať publikum každej vekovej kategórie
 • šíriť interpretáciu umenia pre detského diváka
 • podporiť rozvoj dobrovoľníctva a kultúrnej mediácie
 • podporiť participačné umelecké a sociálne projekty pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnené skupiny ľudí
Priebeh Bielej noci

Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov, ktorá trvá od západu až do východu slnka. Počas jedného výnimočného víkendu sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením. Každý návštevník dostane umeleckú mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertmi, filmami, rozličnými divadelnými predstaveniami, tancom, literatúrou, performance… Pestrá ponuka rozličných umeleckých žánrov zaručí každému spoznať najnovšie trendy v rozličných umeleckých disciplínach. Popri umení návštevníci objavia zaujímavé priestory, ktoré výnimočne prichýlia súčasné formy umenia ako napríklad nádvoria, parky, stanice, mosty, nábrežia, metrá, plavárne, nákupné centrá, parkoviská, súkromné priestory a rôzne ľuďom bežne neprístupné miesta.

© Biela noc 2019

Redakcia spravodajstva PRESS.TV